På väg mot en lärande stad genom samutveckling i skolor och företag

20.9.2021 12.20Uppdaterad: 5.10.2021 6.15
Händerna av två unga människor med mobiltelefoner. Bärbara datorer på bordet.
Bild: Taru Turpeinen

Lärande är alltid en central del av allt utvecklingsarbete. Inom 6Aika-strategin har samutveckling och olika försök blivit ett allt vanligare sätt att lära sig tillsammans med sina partner. Den föränderliga världen kräver intensivare samarbete och att vi ifrågasätter våra gamla sätt att arbeta.

Samutveckling med skolorna

Skolorna och läromiljöerna i Esbo har gått med i samutvecklingen med två 6Aika-projekt. Projektet Öppna innovationsmiljöer inleddes år 2015. I det projektet utvecklade vi en ny metod att lära oss tillsammans. Metoden fick namnet ”KYKY – projektet för utveckling av samarbete mellan skolor och företag”. Arbetet fortsatte med projektet Framtidens smarta lärmiljöer, där vi vidareutvecklade verksamheten och utvidgade samarbetet till flera av stadens tjänster, till fler företag och till andra städer.

Katja Sjöholm, som är projektchef för projektet Öppna innovationsplattformer, berättar att projektet var en framgång, eftersom många saker gick precis rätt. Företagen hade ett äkta behov av att utveckla tillsammans med skolorna och att få en pedagogisk synvinkel och användarrespons för utvecklingen av sina EdTech-tjänster. Stadens personal och elever upplevde att det var nödvändigt att utveckla tjänster som stöder digital inlärning. Ledningen inom undervisningen önskade att en lätt, säker och etisk samarbetsmodell skulle utvecklas.

Också projektchef Meri Vainio, som arbetar med projektet Framtidens smarta lärmiljöer, understryker att samarbetet måste vara givande för alla parter. ”Det är nyttigt för företagen att se hur skolvärlden fungerar idag. Genom samutveckling får företagen värdefull information som de kan utnyttja för att utveckla sin tjänst. Elever och lärare får lära sig om produktutveckling och om hur företag fungerar. Samarbetet måste stöda elevernas inlärningsmål. Samtidigt främjar vi entreprenörskap i Esbo.”

Företagen har också varit nöjda med samutvecklingen. Till exempel Mightifier och 3DBear har expanderat till en internationell marknad där en referens från Esboskolorna är värdefulla.

Vad är viktigt när man bygger en modell för samutveckling? Sjöholm och Vainio är fortfarande av den åsikten att tid och öppenhet är viktigt för att det ska bildas tillräcklig förståelse och tillit mellan parterna. Det lönar sig att involvera elevernas föräldrar. Själva försöket kan vara mycket begränsat, men med tanke på inlärning är det viktigt att omsorgsfullt identifiera målen och utvärdera försöken.

Processen måste vara lätt och säker också för personalen. Samutveckling kräver att separat utsedd personal förmedlar idéer och stöttar processen. Förutom processen stöder koordinatorn också parterna inom samutveckling med dataskyddsfrågor, avtal och andra administrativa ärenden. Koordinatorn har också ansvar för att bedöma försökens effektivitet och identifiera fortsatta utvecklingsbehov.

Från skolor till utveckling av hela staden

Sjöholm och Vainio berättar att alla parterna – företagen, stadens personal och eleverna – upplevt att samutveckling är nyttigt. I verksamheten har omkring hundra företag och tiotals skolor och daghem deltagit. Man har också samarbetat med Esbo stadsmuseum, biblioteket, ungdomstjänsterna och idrottstjänsterna. Målet på lång sikt är att skapa en modell för samutveckling som omfattar hela staden, inklusive en webbplattform där man kan dela idéer. Utvecklingsidéer för lämpliga objekt kan framföras såväl av företag, elever och lärare som av invånare.

Esbo stads direktör för sektorn för fostran och lärande Harri Rinta-aho anser att verksamheten är viktig och en del av stadens strategi. ”I enlighet med Berättelsen om Esbo utvecklar och utvecklas vi tillsammans med våra partner. I verksamheten möts innovativitet, teknisk kompetens och pedagogisk kompetens, vilka tillsammans producerar goda lösningar för alla parter.”

Staden har satsat på ett nytt team för samutveckling och innovationer, som leds av Sjöholm. ”Det här arbetet har inte bara varit en serie av försök, utan en mer omfattande utvecklingsprocess där man tillsammans med partner letar efter nya roller för stadsutveckling. En äkta reform kräver att vi förnyar vårt sätt att tänka. Det kräver en gemensam vision och små steg mot samma håll”, säger Sjöholm.

Mer information

Den här artikeln ingår i en artikelserie där vi berättar om Esbo stads arbete inom strategin 6Aika åren 2014−2022.  6Aika är de sex största finländska städernas (Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo) gemensamma strategi för öppna, smarta och hållbara tjänster i städerna. Det centrala temat har varit att identifiera stadens utmaningar och pröva nya lösningar i samarbete mellan staden, företagen, invånarna, läroanstalterna och högskolorna.

Andra artiklar i serien:

  • Innovationsarbete