Övervakningsgrupp för beredningen av Västra Nylands välfärdsområde har tillsatts

21.9.2021 13.50Uppdaterad: 21.9.2021 15.09

Esbo stadsstyrelse har tillsatt en politisk övervakningsgrupp med uppgift att övervaka inledandet av verksamheten och förvaltningen inom Västra Nylands välfärdsområde.

Övervakningsgruppen med 44 medlemmar består av ordförandena för Västra Nylands stads- och kommunstyrelser och för räddningsverkets direktion samt företrädare för de politiska partier och grupper som är representerade i området. Övervakningsgruppen deltar inte i beredningen eller beslutsfattandet som gäller beredningsorganets uppgifter.

Vid tillsättandet av övervakningsgruppen beaktades kommunernas folkmängd och politiska representativitet. Tillsättandet genomfördes i enlighet med en anvisning av social- och hälsovårdsministeriet.

Övervakningsgruppens medlemmar:

 • ordförandena och vice ordförandena för stads- och kommunstyrelserna i Västra Nylands städer och kommuner
 • ordföranden för räddningsverkets direktion
 • tilläggsmedlemmar:
  • Esbo: Antero Laukkanen (KD)
  • Esbo: Sofia Tuisku (C)
  • Esbo: Tiina Ahlfors (VF)
  • Esbo: Nora Stenvall (Rörelse nu)
  • Esbo: Markku Markkula (Saml)
  • Esbo: Mia Laiho (Saml)
  • Esbo: Tiina Thure-Toivanen (Saml)
  • Esbo: Saara Hyrkkö (Gröna)
  • Esbo: Henna Partanen(Gröna)
  • Esbo: Inka Hopsu (Gröna)
  • Esbo: Noora Koponen (Gröna)
  • Esbo: Hanna Hukari (Gröna)
  • Esbo: Teemu Lahtinen (Sannf)
  • Esbo: Arja Juvonen (Sannf)
  • Kyrkslätt: Minna Hakapää (Pro Kyrkslätt)

Övervakningsgruppens första möte hålls 6.10.2021. Övervakningsgruppens mandattid går ut när Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige har hållit sitt första sammanträde.

Läs mer om Västra Nylands välfärdsområde

 • Välfärdsområde
 • LU-sote