Nya begränsningar för elsparkcyklar i kraft även i Esbo

Publicerad: 10.9.2021 11.37

Esbo stad och företagen som hyr ut elsparkcyklar i Esbo har kommit överens om begränsningar som infördes i början av september. Även i Helsingfors och Vanda är motsvarande begränsningar i kraft.

Elsparkcycklar i cykelstället.Bild: Voi Technology & TIER Mobility

De nya hastighetsbegränsningarna gäller tills vidare. Hastighetsbegränsningen dagtid är 20 kilometer i timmen, och på nätterna mellan midnatt och klockan 5 på morgonen är begränsningen 15 kilometer i timmen.

Huvudstadsregionens spelregler

Förutom de nya hastighetsbegränsningarna är elsparkcyklarna ur bruk helt och hållet på veckoslutsnätterna (fre–lör och lör–sön) mellan midnatt och fem på morgonen. Nattförbudet gäller fram till årsskiftet.

”Även om de utslag som är förknippade med elsparkcyklar hittills har koncentrerat sig närmast i centrala Helsingfors, är det klokt att skapa enhetliga spelregler för hela huvudstadsregionen. Vi anser att detta gemensamma budskap från städerna och operatörerna i form av hastighets- och tidsbegränsningar är tydligt och tillräckligt lätt att förstå”, säger Suvi Kajamaa från Esbo stad. ”Nu är det dags för dem som använder elsparkcyklar att visa ansvar och känsla för situationen. Det är självklart att man måste ta hänsyn till andra resenärer när man kör elsparkcykel och parkerar dem. Hastigheten måste anpassas till respektive situation, elsparkcykel ska alltid köras nykter och ingen får skjutsas”, fortsätter Kajamaa.

De nya hastighets- och tidsbegränsningarna syftar också till att minska antalet olyckor med elsparkcyklar som inträffat åtminstone i Helsingfors, i synnerhet på veckoslutsnätterna. I Esbo är användningen av elsparkcyklar ännu småskaligare, så utvecklingen följs även upp genom att spegla den med siffrorna från Helsingfors.

Nya handlingssätt utvecklas tillsammans

I Esbo finns det för närvarande tre företag som hyr ut elsparkcyklar: TIER, Voi och Lime. Företagen förbinder sig frivilligt till de nya begränsningarna. Esbo stad har ett nära samarbete med företagen. Ännu under hösten testas till exempel olika sätt att styra parkeringen i Otnäs.

  • Hållbar utveckling
Hela Esbo