Sähköpotkulautojen uudet rajoitukset voimaan myös Espoossa

Julkaistu: 7.9.2021 8.49Päivitetty: 7.9.2021 11.30

Espoon kaupunki ja sähköpotkulautoja Espoossa vuokraavat yritykset ovat sopineet uusista rajoituksista, jotka otettiin käyttöön syyskuun alussa. Samaan aikaan rajoitukset astuivat voimaan myös Helsingissä ja Vantaalla.

Sähköpotkulaudat pysäköintitelineessä.Kuva: Voi Technology & TIER Mobility

Uudet nopeusrajoitukset ovat voimassa toistaiseksi. Päivisin uusi nopeusrajoitus on 20km/h. Öisin uusi nopeusrajoitus on 15km/h, kello 00-05 välillä.

Uusien nopeusrajoituksien lisäksi sähköpotkulaudat ovat kokonaan poissa käytöstä viikonloppuöisin (pe-la ja la-su) kello 00-05 välillä. Yökielto on voimassa vuoden loppuun.

Pääkaupunkiseudun pelisäännöt

”Vaikka sähköpotkulautailuun liitetyt lieveilmiöt ovat tähän mennessä olleet erityisesti Helsingin keskustan ilmiö, on järkevää luoda yhdenmukaiset pelisäännöt koko pääkaupunkiseudulle. Uskomme, että tämä kaupunkien ja operaattoreiden yhteinen viesti nopeus- ja aikarajoitusten muodossa on selkeä ja riittävän helppo ymmärtää”, toteaa Suvi Kajamaa Espoon kaupungilta. ”Nyt on sähköpotkulautoja käyttävien henkilöiden vuoro osoittaa vastuullisuutta sekä tilannetajua. On itsestään selvää, että laudoilla ajaessa sekä niitä pysäköidessä tulee huomioida muut kanssakulkijat. Vauhti on sovitettava kulloiseenkin tilanteeseen, laudoilla tulee ajaa aina selvin päin, eikä ketään saa kyyditä”, Kajamaa jatkaa.

Uusilla nopeus- ja aikarajoituksilla pyritään vähentämään myös sähköpotkulaudoilla tapahtuneita tapaturmia, joita on ainakin Helsingissä esiintynyt erityisesti viikonloppuöisin. Espoossa sähköpotkulautailu on vielä pienimuotoisempaa, joten kehitystä seurataan myös Helsingin lukuihin peilaten.

Uusia käytänteitä kehitetään yhdessä

Espoossa toimii tällä hetkellä kolme sähköpotkulautoja vuokraavaa yritystä: TIER, Voi ja Lime. Yritykset sitoutuvat uusiin rajoituksiin vapaaehtoisesti. Espoon kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa. Vielä tämän syksyn aikana testataan esimerkiksi erilaisia pysäköinnin ohjaamiseen liittyviä keinoja Otaniemen suunnalla.

  • Kestävä kehitys
Koko Espoo