Känner du Vår park?

Publicerad: 8.9.2021 11.56

Vill du ta hand om grönområden i ditt närområde och få vardagsmotion ensam eller tillsammans med andra som är intresserade av näraktiviteter? Genom Vår park-verksamheten kan du hålla ditt närområde i bättre skick än vad staden har resurser för.

Utsikt över stranden i Esbo.Bild: Alina Ylimäki

Under sommaren 2021 genomfördes en utredning av Vår park-projektet för att skapa en helhetsbild av projektets funktion, parkfaddrarnas idéer och framtidsutsikterna. Aktiviteten har fått mycket positiv uppmärksamhet från både kommuninvånare och stadsanställda.

Ökad trivsel och trygghet

Vårt park-projektet startade 2014 med 11 objekt. Nu finns det redan 119 objekt runtom i staden. Objekten är mångsidiga och omfattar till exempel sidor av strandpromenaden, gatugrönområden, närskogar, öppna områden och tomternas gränsområden. Skötselåtgärderna varierar från gräsklippning till gallring av sly. Främmande arter avlägsnas också kraftigt från behandlingsområdena. Storleken på objekten varierar från 200 kvadratmeter upp till 27 hektar.

Verksamheten har visats ha en lång rad positiva effekter på miljön: Miljöns kvalitet och renlighet förbättras genom skötselåtgärder. Otillåtna åtgärder, vandalism och störande beteende minskar tack vare ökad tillsyn, man tar större ansvar för den egna miljön, och vardagsmotionen ökas. De viktigaste effekterna är att värdefull natur skyddas, gemenskapsandan stärkas och de vackra närgrönområden bevaras i gott skick.

Alla Vår park-objekt kommer att ha skyltar i terrängen som gör det enklare att identifiera skötselobjekt.

Parkfaddrar uppskattas

Nya objekt uppstår ofta i närheten av de befintliga Vår park-objekt, eftersom parkfaddrarnas aktivitet också uppmuntrar andra att ta hand om skötseln.

Andra invånare ställer sig positivt till parkfaddrarnas skötselåtgärder. Enligt en parkfadder: ”Vad skulle vara bättre än att göra utomhusarbete i dina hemtrakter som ger dig välbefinnande och sinnesfrid när du ser spåren av ditt arbete och särskilt när du får positiv feedback från förbipasserande.”

Ansök om givande näraktiviteter!

Projektet är en del av utvecklingsprogrammet ”Invånarna deltar” som syftar till att underlätta medverkan, uppmuntra invånare till näraktiviteter och eget initiativ samt utveckla inflytande, demokrati och beslutsfattande. Verksamheten erbjuder välskötta närgrönområden och samhällsanda genom samarbete.

Om du är intresserad av skötseln av dina närgrönområden kan du kontakta via Esbo e-Tjänster(extern länk) och klicka på knappen Lov för allmänna områden. Berätta vad du vill göra i ditt meddelande och inkludera några foton av området. På grundval av förslaget kan vi utarbeta ett underhållsavtal där man avtalar detaljerna för principerna för skötseln av området. Mer information om Vår park får du per e-post: meidanpuisto@espoo.fi.

Ansök om skötseltillstånd från staden och sälla dig till de entusiastiska parkfaddrarna för att göra Esbo till en ännu bättre plats att bo i!

Hela Esbo