Esbos arbete för hållbar utveckling uppmärksammades vid FN:s toppmöte

Publicerad: 14.9.2021 12.31
Bild: Heidi-Hanna Karhu

Esbo stads arbete för hållbar utveckling uppmärksammades vid FN:s politiska toppmöte på hög nivå. Ett strategiskt gestaltningsverktyg som tagits fram i Esbo och som baserar sig på FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) presenterades som ett exempel på städernas hållbarhetsarbete. Målet var att öka kännedomen om bedömningsmetoden och lära sig hur den kan utvecklas.

Evenemanget hölls i juli i samarbete med bland annat FN, EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum och myndigheten för rymdfart och rymdforskning NASA. Gestaltningsverktyget fick ett entusiastiskt mottagande.

I och med bedömningsmetoden kan FN:s mål för hållbar utveckling bättre implementeras i stadens verksamhet. Med hjälp av metoden kan identifierade strategiska fenomen och mål omvandlas till formen av FN:s Agenda 2030. Under hösten genomförs en SDG-bedömning av stadens nya strategi, Berättelsen om Esbo. Programmet En hållbar stad förnyas också för strategiperioden 2021–2025 och det håller på att beredas.

Gestaltningsverktyget utvecklas i samarbete mellan Finlands sex största städer. Metoden som utvecklats i Esbo har tagits i bruk också bland annat i Sverige.

Mer information:

Ville Taajamaa

Projektchef040 508 3806
  • Hållbar utveckling