Esboborna stöder tillsammans Barnklinikernas faddrar

8.9.2021 12.11

Esbo stad är i år en av huvudsamarbetspartnerna för Barnklinikernas faddrar rf och staden deltar hela året i insamlingen Kummitila.

Esbo stad är en av huvudsamarbetspartnerna för Barnklinikernas faddrar och staden deltar hela året i insamlingen Kummitila. Tillsammans med Barnklinikernas faddrar stöder vi barns välbefinnande och forskning om barnsjukdomar. Vi vill utmana alla aktörer till olika jippon för att göra goda gärningar för de små patienterna. Daghem, skolor, läroanstalter, sammanslutningar, idrottsföreningar, företag och privatpersoner kan delta. 

Idéer för att delta – var och en på sitt sätt! 

Skolor

Lågstadieskolorna har möjlighet att ordna en egen evenemangsdag eller en tävling inom Kummitila – till exempel tävlingar inom olika idrottsgrenar. Ni kan ta ut en frivillig deltagaravgift som ni donerar till insamlingen. 

I skolan kan ni också ta upp viktiga frågor, såsom gemenskapens stöd när barn och unga blir sjuka, barns och ungas psykiska hälsa samt betydelsen av forskning om barnsjukdomar. Eleverna kan bekanta sig med de vanligaste sjukhusingreppen genom spel. Klovnituubi visar videofilmer där sjukhusclowner presenterar sjukhuset. 

Högstadieelever kan delta i insamlingen till exempel genom dagsverkesinsamling. 

Daghem 

Ordna en egen Kummitila-dag på daghemmet: diskutera hur man kan hjälpa och stöda andra samt hälsa. Färglägg bilder på nallen Teemu. 

Ordna en konstutställning för föräldrarna med färgläggningsbilderna eller andra konstverk. Ni kan ta ut en liten frivillig avgift för inträde eller konstinköp och donera intäkterna till Esbos insamling för Barnklinikernas faddrars arbete till förmån för små patienter. 

Att ordna Nalle-tävlingar är också ett roligt sätt att delta i välgörenhet. Tävlingarna kan samtidigt vara en gemensam jippodag för hela familjen, där också föräldrarna får delta i roliga uppgifter vid kontroller. Ni kan ta ut en liten frivillig inträdesavgift för Nalle-tävlingarna, som ni donerar till den gemensamma insamlingen för Barnklinikernas faddrars arbete.  

Daghem i samma område kan ordna gemensamma tävlingar eller rentav en konsert. För större evenemang kan ni låna Teemu-nalledräkten av Barnklinikernas faddrar. Skicka e-post till jaana@kummit.fi. 

Idrottssällskap och idrottsföreningar

För varje mål eller match kan ett idrottssällskap donera en liten summa pengar till Esbos insamling för insamlingen Kummitila. Ni kan ordna ett eget idrottsevenemang eller en match tillsammans med skolor. Kanske idrottande medlemmar i Barnklinikernas faddrar kan delta tillsammans med Teemu-maskoten! 

Intäkterna från kaffe- eller mockabitsförsäljning vid matchen kan doneras till insamlingen.

Företag och arbetsgrupper

Skulle ert team vilja ordna en penninginsamling för en halv dag till exempel i ett köpcentrum? Eller ordna en gemensam telefonkampanj för era partnerföretag? Till exempel så här: ”Vill ni delta med oss i insamlingen Kummitila med ett litet belopp?” 

Finns det aktiva medlemmar i teamet som skulle vilja ordna kaffe eller frukost? Ni kan ta ut en frivillig avgift som går till Kummitila-insamlingen i Esbo. 

Ni kan också ordna ett eget evenemang! Då får ni hjälp av evenemangsarrangörernas guide.

Kulturaktörer

En liten summa av biljettpriserna för en konsert eller något annat evenemang kan doneras till insamlingen. Bjud in patientfamiljer till evenemang och föreställningar. Kom ihåg att beakta tillgängligheten. 

Privatpersoner

Det känns bra att hjälpa små patienter. Just du är rätt person att starta en insamling för ett gott ändamål och inspirera också kompisarna att delta! Till exempel Facebook har ett medelinsamlingsverktyg som är behändigt att använda för att ordna en märkesdagsinsamling. 

Du kan också ordna ett eget roligt insamlingsevenemang för arbetskamrater, till exempel ett lopptorg eller bullförsäljning. Intäkterna kan du donera till förmån för de små patienterna. Du bestämmer! 

Du kan också delta genom att donera via Mobilepay till Barnklinikernas faddrars insamling på numret 86066.

Barnklinikernas faddrars penninginsamlingstillstånd RA/2020/1559 från 1.1.2021 i hela Finland, med undantag för Åland.