Esbo satsar på att leda med kunskap – Peter Ylén blir datautvecklare för staden

Publicerad: 1.9.2021 7.34
”Jag väntar ivrigt på att jag kan fördjupa och koncentrera mig på de komplicerade utmaningarna på riktigt”, konstaterar Peter Ylén.

I fortsättningen satsar Esbo stad allt mer starkare på dataanalys och på att leda med kunskap. För att leda arbetet har staden anställt Peter Ylén, som har arbetat som forskare vid Teknologiska forskningscentralen, VTT, i nästan 20 år. I början av september börjar Ylén som utvecklingschef för datautnyttjande i Esbo stads koncernförvaltning.

Peter Ylén arbetat vid VTT har han i samarbete med Esbo stad genomfört projekt kring regionplanering, digitala dataplattformar, sysselsättning och ledning med kunskap tillsammans med Esbo stad redan i många år.  Ett större undersökningsprojekt för tillfället är en dataanalysundersökning om Omnias kompetenscentrum för invandrare och dess effektivitet på klienters sysselsättning och välmående (undersökningens webbsida på finska och engelska).

”Jag väntar ivrigt på att jag kan fördjupa och koncentrera mig på de komplicerade utmaningarna på riktigt. Det är ändå mycket svårare att bli bekant med datan och organisationen när man är utomstående”, konstaterar Ylén.

”Peter Ylén är en viktig förstärkning till vårt team. Då stadens och dess partners tjänster digitaliseras snabbt har datautnyttjandet blivit en kritisk faktor. Esbo har redan tagit rollen som pionjär till exempel vid utnyttjandet av artificiell intelligens och helhetsarkitektursarbete – nu vill vi etablera modellerna för utnyttjande av kunskap och ledning som baserar sig på effektivitet”, säger förvaltnings- och utvecklingsdirektör Markus Syrjänen.

Mångsidiga möjligheter för att leda med kunskap

Under sitt uppdrag på ett år är Yléns mål att skapa mångsidiga möjligheter för att leda med kunskap och för datautnyttjande både på olika organisationsnivåer vid Esbo stad och i olika intressentgrupper.

Enligt Ylén är bättre utnyttjande av existerade data, kombinering av olika datakällor och bättre användning av kunskap som stöd vid beslutsfattandet de viktigaste utvecklingsmålen i Esbo.

Enligt honom är Esbos största krafter däremot en stark vilja för datautnyttjandet och flera pilotprojekt utifrån vilka det går bra att bygga utvecklade lösningar.

Ytterligare information till medier

  • Innovationsarbete