Esbo säljer de sista bostadstomterna i den populära Bågparken

30.9.2021 10.26

Esbo säljer de två sista bostadstomterna som varit till salu i Bågparkens område i Hagalund. Genom anbudsförfarandet säljs tomterna till byggföretaget Lapti Oy, som lämnade det högsta anbudet. Köpesumman är cirka 12,1 miljoner euro. Sammanlagt 14 anbud lämnades in. 

Under de senaste åren har det byggts många nya bostäder kring Idrottsparkens metrostation i Bågparken. Det goda läget vid utmärkta trafikförbindelser samt de mångsidiga tjänsterna i Hagalund gör området till ett attraktivt bostadsområde. På den öppna platsen i anslutning till Idrottsparkens metrostation finns bland annat en dagligvaruaffär och restauranger. I Hagalunds idrottspark erbjuds motions- och idrottstjänster av många olika slag. Den nya skolan Jousenkaaren koulu blir klar 2022. 

Kvartersområdet för tomterna som varit till salu gränsar norrut till Bågparksgatan och i söder till en tomt för flervåningshus för bostäder. Byggrätten för tomterna är sammanlagt 5 350 kvadratmeter våningsyta. 

I affärsvillkoren ingår att bostädernas medelyta ska vara minst 55 kvadratmeter. Enrummarnas yta ska vara minst 30 kvadratmeter. Dessutom får antalet enrummare vara högst 30 procent av antalet bostäder. 

Bågparkens bilplatser är redan placerade i en parkeringsanläggning, varvid bilarna inte tar plats på gårdarna, och gårdarna kan i stället betjäna invånarna. 

Stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion behandlar försäljningen av tomterna vid sitt möte 4.10. 

  • Stadsutveckling
Hagalund