Årets andra delårsrapport har publicerats

Publicerad: 6.9.2021 11.18Uppdaterad: 7.9.2021 6.21

Esbos ekonomi håller på att återhämta sig från coronavirusepidemin. Även om verksamhetsbidragets underskott, det vill säga nettoutgifterna, uppskattas bli 55 miljoner euro sämre än budgeten, beräknas skattefinansieringen (skatter och statsandelar) överskrida budgeten med 84 miljoner euro. Årsbidraget väntas överskrida budgeten med 53 miljoner euro.

Esbos ekonomi

  • Enligt delårsrapporten i juli var de externa verksamhetsintäkterna 214 miljoner euro från januari till juli, vilket är 4,6 procent mer än samma tid i fjol. Verksamhetsintäkterna förutspås överskrida budgeten med 7 miljoner euro.
  • Också de externa verksamhetsutgifterna väntas överskrida budgeten med 66 miljoner euro och öka med 7,6 procent från 2020. Av de överskridna kostnaderna hänger 59,6 miljoner euro ihop med coronaepidemin, såsom provtagning, spårning, skyddsutrustning och vaccination. Dessutom väntas utgifterna överskridas i de köpta tjänsterna inom vård av barn utom hemmet, boende för personer med funktionsnedsättning, långtidsvård för äldre samt mental- och missbruksvård. Dessutom ökar kostnaderna för kommunandelen av arbetsmarknadsstödet på grund av det ökade antalet långtidsarbetslösa.  
  • Verksamhetsbidragets underskott, det vill säga nettoutgifterna, beräknas bli 55 miljoner euro sämre än budgeterat.
  • Från januari till juli redovisades sammanlagt 1 134 miljoner euro skattefinansiering (skatter och statsandelar) och skattefinansieringen beräknas överskrida budgeten med 84 miljoner euro.
  • Marknadsvärdet på Esbos fonder ökade från januari till juli med 5 miljoner euro till följd av stödåtgärder för ekonomier som återhämtar sig från coronakrisen, företagens ökade avkastningar och de positiva förväntningar som en lindring av krisen medfört. Prognosen för fondernas avkastning har höjts till 37,6 miljoner euro år 2021.
  • Det väntas att årsbidraget förverkligas på en nivå på 190 miljoner euro, vilket är 53 miljoner euro bättre än i budgeten.
  • I juli väntas resultatet förverkligas på en nivå på 4 miljoner euro. 
  • Investeringarna beräknas uppgå till cirka 350 miljoner euro och nettoinvesteringarna till cirka 317 miljoner euro.                 

Utfallen av resultatmålen

För år 2021 har det ställts sammanlagt 41 resultatmål. Av resultatmålen beräknas 19 uppnås och sex uppnås delvis. I fråga om tre resultatmål kan en utvärdering ännu inte göras. Av resultatmålen beräknas 13 inte uppnås före utgången av innevarande år. Helheten ser svår ut, särskilt när det gäller de mål som gäller ekonomin, sysselsättningen och välfärden. Dessa påverkas också mest av coronaviruspandemin.

Mer om delårsrapporten:  https://www.espoo.fi/fi/talouden-seuranta