Vuoden toinen osavuosikatsaus on julkaistu

Julkaistu: 6.9.2021 10.32Päivitetty: 7.9.2021 6.17
Mies ja lapsi istuvat rannalla (osavuosikatsauksen kansikuva).

Espoon talous on toipumassa koronavirusepidemiasta. Vaikka toimintakatteen alijäämän eli nettomenojen arvioidaan toteutuvan 55 milj. euroa talousarviota heikompana, verorahoitusta (verot ja valtionosuudet) arvioidaan kertyvän 84 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa on ennakoitu. Vuosikatteen ennustetaan toteutuvan 53 milj. euroa talousarviota parempana.

Espoon talous

  • Heinäkuun osavuosikatsauksen mukaan ulkoisia toimintatuottoja on kertynyt tammi-heinäkuussa 214 milj. euroa, joka on 4,6 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 7 milj. eurolla.
  • Myös ulkoisten toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 66 milj. eurolla ja kasvavan 7.6 % vuodesta 2020. Ylityksestä koronaan liittyviä kuluja, kuten näytteenotto, jäljitys, suojavarusteet ja rokottaminen, on 59,6 milj. euroa. Ylitystä on ennustettu lisäksi lasten sijaishuollon, vammaisten asumisen, vanhusten pitkäaikaishoidon sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen ostopalveluihin. Lisäksi lisääntynyt pitkäaikaistyöttömien määrä nostaa työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksia.  
  • Toimintakatteen alijäämän eli nettomenojen arvioidaan toteutuvan 55 milj. euroa talousarviota heikompana.
  • Verorahoitusta (verot ja valtionosuudet) yhteensä on tammi-heinäkuussa tilitetty 1 134 milj. euroa ja verorahoitusta arvioidaan kertyvän 84 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa.
  • Espoon rahastojen markkina-arvo kasvoi tammi-heinäkuussa 5 milj. euroa koronakriisistä toipuvien talouksien tukitoimien, yritysten kasvaneiden tuottolukujen ja kriisin helpottumisesta aiheutuneiden positiivisten odotuksien seurauksena. Rahastojen tuottoennustetta on nostettu vuodelle 2021 37,6 milj. euroon.
  • Vuosikatteen ennustetaan toteutuvan 190 milj. euron tasolla, 53 milj. euroa talousarviota parempana.
  • Tuloksen ennustetaan heinäkuun tilanteessa toteutuvan 4 milj. euron tasolla. 
  • Investointien kokonaismääräksi arvioidaan noin 350 milj. euroa ja nettoinvestoinneiksi noin 317 milj. euroa.

Tulostavoitteiden toteutuminen

Vuodelle 2021 on asetettu yhteensä 41 tulostavoitetta. Tulostavoitteista 19 arvioidaan toteutuvan ja kuuden toteutuvan osittain. Kolmen tulostavoitteen osalta arviointia ei voida vielä tehdä. Tulostavoitteista 13 ei arvioida toteutuvan kuluvan vuoden loppuun mennessä. Kokonaisuus näyttää haasteelliselta, erityisesti talouteen, työllisyyteen ja hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden osalta, joihin myös koronaviruspandemia vaikuttaa eniten.

Osavuosikatsaus tarkemmin: https://www.espoo.fi/fi/talouden-seuranta(ulkoinen linkki)