Talouden seuranta

Kaupunginvaltuusto päättää talousarviossa toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksilla kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle. Osavuosikatsaukset laaditaan huhtikuun, heinäkuun, lokakuun ja joulukuun (ennakkotilinpäätös) lopun tilanteista.

Lisätietoja

Rahoitusjohtaja Ari Konttas p. +358 50 3389745, etunimi.sukunimi@espoo.fi

Konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä p. +358 46 8773025, etunimi.sukunimi@espoo.fi

Talouden seurannan aikataulu:

1. Osavuosikatsaus huhtikuun lopun tilanteesta kaupunginhallituksen kokouksessa 23.5.2022 ja valtuustossa 13.6.2022.

2. Osavuosikatsaus heinäkuun lopun tilanteesta kaupunginhallituksen kokouksessa 5.9.2022 ja valtuustossa 12.9.2022.

3. Osavuosikatsaus lokakuun lopun tilanteesta kaupunginhallituksen kokouksessa 28.11.2022 ja valtuustossa 12.12.2022.