Talouden seuranta

Kaupunginvaltuusto päättää talousarviossa toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksilla kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle. Osavuosikatsaukset laaditaan huhtikuun, heinäkuun, lokakuun ja joulukuun (ennakkotilinpäätös) lopun tilanteista.

Lisätietoja

Rahoitusjohtaja Ari Konttas p. 050 338 9745, etunimi.sukunimi@espoo.fi

Taloussuunnittelujohtaja Pia Ojavuo p. 043 826 9139, etunimi.sukunimi@espoo.fi

Talouden seurannan aikataulu:

1. Osavuosikatsaus huhtikuun lopun tilanteesta kaupunginhallituksen kokouksessa 23.5.2022 ja valtuustossa 13.6.2022.

2. Osavuosikatsaus heinäkuun lopun tilanteesta kaupunginhallituksen kokouksessa 5.9.2022 ja valtuustossa 12.9.2022.

3. Osavuosikatsaus lokakuun lopun tilanteesta kaupunginhallituksen kokouksessa 28.11.2022 ja valtuustossa 12.12.2022.