Uppföljning av budgetutfallet

Målet för uppföljningen av budgetutfallet är att ge beslutsfattarna tillräcklig information om uppnående av uppställda mål, anslagens tillräcklighet samt prognosen för årets slut. Delårsrapporter upprättas för situationerna i slutet av april, juli, oktober och december (preliminära bokslutet).

Mer information

Rahoitusjohtaja Ari Konttas p. +358 50 3389745, etunimi.sukunimi@espoo.fi

Konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä p. +358 46 8773025, etunimi.sukunimi@espoo.fi

Schema för ekonomisk övervakning

1. Delårsrapport om situationen i slutet av april vid stadsstyrelsemötet den 23 maj 2022 och vid rådet den 13 juni 2022.

2. Delårsrapport om situationen i slutet av juli vid stadsstyrelsemötet den 5 september 2022 och vid rådet den 12 september 2022.

3. Delårsrapport om situationen i slutet av oktober vid stadsstyrelsemötet den 28 november 2022 och vid rådet den 12 december 2022.