Uppföljning av budgetutfallet

Målet för uppföljningen av budgetutfallet är att ge beslutsfattarna tillräcklig information om uppnående av uppställda mål, anslagens tillräcklighet samt prognosen för årets slut. Delårsrapporter upprättas för situationerna i slutet av april, juli, oktober och december (preliminära bokslutet).

Bild: David Schwartzenberg

Mer information

Rahoitusjohtaja Ari Konttas p. 050 338 9745, etunimi.sukunimi@espoo.fi

Taloussuunnittelujohtaja Pia Ojavuo p. 043 826 9139, etunimi.sukunimi@espoo.fi

Schema för ekonomisk övervakning

1. Delårsrapport om situationen i slutet av april vid stadsstyrelsemötet den 24 maj 2021 och vid rådet den 7 juni 2021.

2. Delårsrapport om situationen i slutet av juli vid stadsstyrelsemötet den 6 september 2021 och vid rådet den 13 september 2021.

3. Delårsrapport om situationen i slutet av oktober vid stadsstyrelsemötet den 29 november 2021 och vid rådet den 13 december 2021.