Ändringar i personalen vid resultatenheten för kultur

3.9.2021 11.58

Till evenemangs- och kulturchef (vik.) har valts FD Mari Hatakka. Som biblioteksdirektör fungerar från 1.9 Ritva Nyberg.

Till evenemangs- och kulturchef (vik.) har valts FD Mari Hatakka. I egenskap av evenemangs- och kulturchef har Hatakka ansvar för verksamheten, ekonomin och personalen i kulturhusen i Esbo. Hatakka börjar i sitt arbete 1.9.2021 och vikarierar för Lea Rintala fram till slutet av 2023.

Rintala övergår för sin del 1.9 till projektchef för KulturHagalund och stadsevenemangen. På hennes ansvar blir bland annat att representera användarsynvinkeln i ombyggnads- och utbyggnadsarbetet av Kulturcentrumet, utvecklingen av WeeGee, Esbodagen och jubileumsåret Esbo 50.

Som biblioteksdirektör fungerar från 1.9 Ritva Nyberg. Nyberg är välbekant med Helmet-biblioteken, eftersom hon under årens lopp samarbetat mycket med Esbo i sitt arbete i Vanda stadsbibliotek i olika uppgifter under nästan 25 år.