Esbo stad godkänner inte påtryckningar mot personal eller elever

Publicerad: 19.8.2021 11.04Uppdaterad: 19.10.2021 8.27
Bild: Nina Elfvengren

Olika påtryckningsmetoder, som i synnerhet riktar sig mot hälsovården och skolorna, har ökat efter att vaccineringen av 12–15-åringarna inleddes. Esbo stad godkänner inte påtryckningar mot sin personal och elever.

Esbo stad godkänner inte påtryckningar mot sin personal på grund av deras arbetsuppgifter, oberoende av form – inte som e-post, inte som Wilma-meddelanden och inte som störande beteende på till exempel vaccinationsplatser.

Staden godkänner inte heller påtryckningar som sker i skolans område och som riktar sig mot elever, lärare eller hälsovårdare. Särskilt förkastligt är att påtryckningarna riktas mot ungdomar på 12–15 år, som kan uppleva det som speciellt obehagligt att bli utsatta för påtryckningar av vuxna.

Staden har ansvar för arbetshälsan bland sin personal och för att eleverna får gå i skola i lugn och ro. Vi erbjuder vår personal och våra elever stöd och vi arbetar tillsammans med myndigheterna för att få bukt på fenomenet. Vid behov polisanmäler vi osakligt beteende på våra verksamhetsställen och påtryckningar mot vår personal och våra elever med låg tröskel.

Läs mer: Coronavaccineringen av 12–15-åringar i skolorna

  • Coronavirus
  • Skolhälsovården