Barns och ungas hobbyverksamhet fortsätter i skolorna och läroanstalterna

Publicerad: 27.8.2021 11.13
Bild: Taru Turpeinen

Hobbyverksamheten inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet till exempel i skolornas klubbar kan fortsätta om säkerhetsinstruktionerna följs.

Inom klubb- och hobbyverksamheten bör myndigheternas instruktioner om säkerheten följas. Inom motion och idrott följs därtill de instruktioner som getts av Olympiska kommittén om säkerhetsavstånd, handhygien och munskydd.

Med en hobbygrupp avses en grupp som har en fastställd sammansättning och vars verksamhet baserar sig på en förhandsanmälan. Verksamhetens anordnare ansvarar för dimensioneringen och övervakningen av grupperna samt övervakningen av att de övriga instruktionerna följs.

I grundskolan och i gymnasier följs följande principer gällande hobbyverksamhet:

  • I lågstadiet får enbart barn från samma skola delta i hobbygruppernas verksamhet. 
  • Rekommendationen är att lärarna och barn som fyllt 12 år använder ansiktsmask inomhus, förutsatt att hälsoskäl inte hindrar användningen. Masken behöver inte användas under prestationen.
  • All träning och aktivitet ska genomföras på ett sådant sätt att närkontakt undviks. Närkontakt inomhus betyder att man vistas på ett avstånd under två meter från varandra och i mer än 15minuter, eller är i fysisk kontakt med varandra. Närkontakt utomhus betyder fysisk kontakt med varandra men ett visst avstånd krävs inte.
  • Hobbygruppens storlek ska dimensioneras så att deltagarna kan undvika närkontakt inomhus. Utomhus ska fysisk kontakt undvikas om det är 50 deltagare eller fler.
  • I stora utrymmen kan flera grupper fungera samtidigt förutsatt att grupperna inte är i kontakt med varandra.
  • Omklädnings- och duschutrymmena är i användning men begränsas till enbart nödvändig användning.

 

  • Coronavirus
Hela Esbo