Lasten ja nuorten kerho- ja harrastustoiminta jatkuu peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa

Julkaistu: 26.8.2021 12.22
Leppävaaran koulun oppilaat soittavat kitaraa.
Kuva: Taru Turpeinen

Lasten ja nuorten kerho- ja harrastustoiminta voi jatkua peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa, kun noudatetaan viranomaisten antamia turvallisuusohjeita.

Liikuntaharrastuksissa noudatetaan lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä. 

Harrastusryhmällä tarkoitetaan kokoonpanoltaan vakiintunutta ryhmää, jonka toiminta perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Toiminnan järjestäjä on vastuussa ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta.

Perusopetuksessa ja toisella asteella noudetaan seuraavia harrastustoiminnan ohjeita: 

  • Alakouluissa harrastusryhmiin saa osallistua vain saman koulun oppilaita.
  • Suosituksena on, että ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet nuoret käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana. 
  • Kaikki harjoitus- ja toimintamuodot tulee toteuttaa siten, että toiminnassa on mahdollista välttää lähikontaktit. Sisätilassa lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiin ihmisiin. Ulkotilassa lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten fyysistä kontaktia toisiinsa, mutta tietynmittaista etäisyyttä ei vaadita. 
  • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että sisätiloissa osallistujat voivat välttää lähikontaktit. Ulkotiloissa on voitava välttää fyysistä kontaktia, mikäli osallistujia on 50 tai enemmän. 
  • Suurissa tiloissa voi toimia useampia ryhmiä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.   
  • Pukeutumis- ja peseytymistilat ovat auki, mutta niiden käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.  

 

  • Koronavirus
Koko Espoo