Way Finder visar vägen vidare från Hagalunds metrostation

1.7.2021 7.20Uppdaterad: 2.9.2021 10.44
Way Finder vägleder resenärer från Hagalunds metrostation till platser i närheten.

Esbo stad genomför i samarbete med företag olika försök för att främja smidiga och hållbara resor för invånarna. Vi har i samarbete med Citynomad tagit fram en tjänst som visar vägen till bussplattformerna, Esbo kulturcentrum, simhallen, Omnia och Esbo stadsteater. Tjänsten ger tydliga anvisningar så att det är lätt att hitta fram från metrostationen.

Way Finder finns på Citynomads webbplats på www.citynomadi.com/tapiola(extern länk). Tjänsten är gratis. 

”Way Finder ger besökare i Hagalund en tidtabell, en tidsuppskattning och resans längd i närområdet, oberoende av om den är 100 meter eller 1,5 kilometer. För besökaren är det tryggt när varje vändning och byte av våning visas på kartan”, berättar Citynomadi Oy: s grundare och verkställande direktör Merja Taipaleenmäki. 

Way Finder från metrostationen togs i bruk i slutet av våren 2021 och den används till utgången av oktober. Om tjänsten ger goda erfarenheter kan den fortsätta och vidareutvecklas. Då kan Way Finder i större utsträckning anslutas till matartrafiken, till exempel till numrerade hållplatser, nattbussar, stadscyklar, elsparkcyklarnas stationer och positioner, läroanstalter och företagslokaler. Man kunde kanske utvidga tjänsten att omfatta stadens alla centrum och matartrafiken vid dessa. 

Målet är att främja hållbara resor i Esbo

Försöken med hållbara resor främjar Esbos mål att vara klimatneutralt år 2030. Way Finder minskar behovet av att köra korta resor med bil. Bättre planering av transporttjänsterna minskar onödiga väntetider och bilarnas tomgång under väntetiden. Samtidigt minskar både Esbos och den enskilda invånarens klimatavtryck. När användningen av parkeringsplatser är smidig och man inte behöver bygga nya, frigörs i stället resurser för renovering, parkanläggning och regional planering. 

Mer information: 

Försöken ingår i ett projekt för klimatsmart trafik i knutpunkter som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet ordnas inom ramen för 6Aika, ett samarbete mellan de sex största städerna i Finland. Med knutpunkter avses trafiknoder där det erbjuds olika slags trafiktjänster. I projektet deltar Esbo stad, Business Tampere, Uleåborgs stad, Turun ammattikorkeakoulu och Åbo stad. Staden har som mål att Esbo är klimatneutralt år 2030. 

  • Hållbar utveckling
  • Esbo kulturcentrum
  • Stadsutveckling
Hagalund