Socialtjänsternas klientplaner förenhetligas – ett försök börjar på hösten

Publicerad: 21.4.2021 10.54Uppdaterad: 8.10.2021 12.09

Många av oss behöver socialtjänster i något skede av sitt liv. Den ekonomiska situationen eller den allmänna livssituationen kan förändras överraskande eller så behöver man hjälp för att klara sig hemma. Ibland är behovet av hjälp kortvarigt, ibland kan det dra ut på tiden.

Den nya klientplanen anger målen och tjänsterna tydligt

När du behöver långvarigt stöd, utarbetar våra experter en klientplan tillsammans med dig. Klientplanen anger vilka socialtjänster du använder, hurdana mål du har i ditt liv och hurdant stöd du behöver för att uppnå dessa mål. 

Tidigare kan det ha hänt att separata eller överlappande klientplaner har gjorts upp för samma person i våra olika tjänster. Här kommer det att bli en förändring. I framtiden samordnar vi planerna: om du till exempel är klient hos sysselsättningstjänsterna och socialtjänsterna, utarbetar vi tillsammans med dig en gemensam plan där alla tjänster som du behöver koordineras.

Man behöver inte längre förklara samma saker på nytt gång på gång

Den nya klientplanen blir bättre och tydligare. En särskild fördel är att de experter som arbetar med dig får en bra helhetsbild av din situation och dina behov, så du behöver inte alltid på nytt förklara samma saker för olika experter.

”Vår önskan är att den nya klientplanen ska vara ett värdefullt verktyg i vardagen för både klienten och experten”, berättar projektchef Eveliina Cammarano från Esbo. 

Försöken inleds i Esbo, Lojo och Karviainen på hösten 

De nya verksamhetsmodellerna testas först i Esbo, Lojo och Karviainen. I Esbo deltar flykting- och invandrartjänsterna för vuxna i försöket. I Lojo och Karviainen deltar de nya och långvariga klienterna inom socialtjänsterna for vuxna i försöket.

Försöken pågår till våren 2022. Därefter väljer vi de bästa verksamhetsmodellerna och tar dem i bruk inom alla socialtjänster i hela Västra Nyland.

”Det är ju sist och slutligen fråga om en enkel sak: ju tydligare klientplanen är, desto bättre stöd kan vi erbjuda och desto mera positivt åstadkommer vi tillsammans”, summerar Satu Meriläinen-Porras, projektchefen som ansvarar för försöket i Lojo och Karviainen.  

  • LU-sote
  • Välfärdsområde
Hela Esbo