Smidig tillgång till social- och hälsovård: Vi förnyar kontaktkanaler och rådgivningstjänster

Publicerad: 22.4.2021 10.48Uppdaterad: 8.10.2021 12.21

Hur får man så lätt och snabbt som möjligt rätt social- och hälsovård? Vi utvecklar nu rådgivningen och kontaktkanalerna inom Västra Nylands social- och hälsovård för att ditt ärende ska framskrida snabbt redan vid första kontakten.

Social- och hälsovården kan ibland vara komplicerad: det finns många tjänster och du vet inte alltid på vilket nummer eller vilket serviceställe du får hjälp med din sak.

Det här kommer vi att ändra på. I framtiden får du samma smidiga service, oberoende av var du bor i Västra Nyland och oberoende av om du uträttar ärenden på en chatt, per telefon eller på ett serviceställe. 

”Du får en lösning på ditt ärende genast vid första kontakten, eller åtminstone får du veta hur ditt ärende framskrider. Du behöver inte själv fundera på fortsatta åtgärder, det gör personalen”, berättar projektchef Maiju Haltia-Nurmi.  

Smidig service i många kanaler 

Vi utvecklar nu alla telefontjänster, digitala tjänster som används på egen hand, interaktiva distanstjänster, såsom mottagning på distans, samt de serviceställen som du kan komma till utan tidsbokning. Det viktigaste är att du lätt hittar den information du behöver och en kontaktkanal som passar dig. 

”Du behöver inte nödvändigtvis komma till platsen om du får en lösning på ditt ärende via andra kanaler”, säger Haltia-Nurmi.

På hösten inleds ett försök med den digitala klinikens chattjänst, där du får personlig betjäning i ärenden som kräver brådskande vård. På den digitala kliniken kan du sköta ärenden på ett säkert sätt genom att identifiera dig med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat. I framtiden är det möjligt att utvidga chattjänsterna, och utbudet av kanaler kan kompletteras med videosamtal och andra e-tjänster. 

De nya e-tjänsterna minskar rusningen på telefontjänsterna. Då blir det också snabbare att uträtta ärenden per telefon. 

Social- och hälsovård till nya platser?

I gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård frågade vi nyligen invånarna hurdana nya platser vi kunde erbjuda social- och hälsovård på. Bland annat bibliotek, servicetorg, samservicekontor, skollokaler, ungdomslokaler, parker och ambulerande bussar nämndes. Vi gör just nu ett sammandrag av svaren. 

På hösten testar vi nya kontaktkanaler och rådgivningstjänster på ett mångsidigt sätt för olika klientgrupper.

  • LU-sote
  • Välfärdsområde
Hela Esbo