Erfarenhetsexperten är en röst ur vardagen i planeringen av familjecentren

Publicerad: 20.4.2021 11.03Uppdaterad: 8.10.2021 12.01

Familjecentret samlar ihop all social- och hälsovård för barnfamiljer. Det erbjuder alltså i praktiken allt som en barnfamilj kan behöva i olika livssituationer. Tjänsterna har planerats för lokala behov i Västra Nyland och med mottot klienten först.

Planering tillsammans med klienterna 

Familjecentren planeras i samarbete med klienter.

Socionom, handledare för personer med intellektuell funktionsnedsättning Pirkko har redan tidigare verkat som barnfamiljernas röst ur vardagen inom Esbo stads socialtjänster. När vi ville ha klientens syn på utvecklingen av familjecentren, bad vi henne att komma med i beredningsgruppen. Pirkko var mer än entusiastisk över uppgiften som erfarenhetsexpert som hon ansåg vara ansvarsfull. 

Erfarenhetsexperten fungerar som tolk mellan familjerna och planerarna  

Pirkko har verkat som familjens röst, invånare och företrädare för en barnfamilj i beredningsgruppen för familjecentret.

”När man har familj förstår man hur viktigt det är med lättillgängliga tjänster när de behövs. När mina egna barn var små var situationen annorlunda. Tröskeln för att söka hjälp var stor, tjänsterna låg på olika håll i kommunen och det fanns inte någon viss plats att ringa till. Familjecentret är en stor sak och det är mycket intressant att utföra detta arbete", berättar Pirkko.  

I Pirkkos arbete som erfarenhetsexpert har det ingått, med projektchef Sanna Nieminens ord, att vara ”skydd och stöd”, föra diskussioner och kommentera till exempel verksamhetsmodellens innehåll. En viktig uppgift för Pirkko har varit att fungera som tolk mellan projektspråket och den vardagliga erfarenheten. Pirkko har funderat på vad till exempel ”respektfullt bemötande” eller ”delaktighet” innebär för en vanlig familj. De fina termerna måste kunna förklaras så att de betyder samma sak för alla.

”I arbetsgruppen blir man ibland själv blind för vilka termer som är tydliga för klienten. Pirkko lyfter fram dessa frågor underbart och öppet”, berömmer Sanna Nieminen.

Värdefull erfarenhet för båda parter 

När arbetsgruppen bereder något kommer Pirkko med kommentarer och egna observationer. Härnäst är det dags att kommentera familjecentrens ledningsmodell. Pirkko berömmer att hennes erfarenhet av uppgiften är underbar och värdefull:  

”Jag ser familjecenterverksamheten som att familjen får alla tjänster under samma paraply. Man behöver inte flänga omkring för att få de tjänster man behöver. Jag ser framtidens familjecenter som en trygg plats med en underbar personal och som man kan besöka med en mycket låg tröskel”, berättar Pirkko. 

Familjecenterverksamheten är redan i god fart i många kommuner, och alla kommuner i Västra Nyland deltar i utvecklingsarbetet. Nieminen bedömer att det erbjuds helhetsbetonade familjecentertjänster i hela regionen runt 2025.

  • LU-sote
  • Välfärdsområde
Hela Esbo