En förnyelse av stadens e-tjänster inleds

Publicerad: 12.4.2021 7.54Uppdaterad: 22.10.2021 7.58

För Esbo stad är det viktigt att vardagen löper och att tjänsterna är invånar- och kundorienterade. Vi utvecklar också stadens e-tjänster. Vi kallar sidorna för MittEsbo. I våra nya e-tjänster kan du smidigt sköta dina kontakter med staden när det passar dig.

Olika tjänster och uppgifter om dig finns behändigt på samma plats. I e-tjänsterna kan du också delta i stadens utveckling och verksamhet.

Vi gör allt vi kan för att e-tjänsterna ska bli lätta att använda och tillgängliga.

”Vi vill säkerställa att allt fler kan och vill använda stadens e-tjänster. Informationssäkerhet och skydd av personuppgifter betonas både i det tekniska genomförandet och vid planeringen av kontaktprocessen”, berättar kundtjänstdirektör Kirsi Remes.

Projektet inleds 2021 och de nya e-tjänsterna tas i bruk till 2024. Förnyelsen sker i etapper, allt ändras inte på en gång.

”Vi vill både förnya de nuvarande e-tjänsterna och skapa nya e-tjänster. Utvecklingen fortsätter också efter att projektet avslutats. Du kan också i framtiden kontakta oss och uträtta ärenden per telefon eller på servicepunkterna ", säger Remes.

Kunderna har en viktig roll i utvecklingen av de nya e-tjänsterna

Vi utvecklar MittEsbo för invånare och andra kunder. Därför vill vi att kunderna deltar redan i planeringen. Med hjälp av tjänstedesign gör vi e-tjänsterna lättanvända och smidiga.

”Under projektets gång genomför vi också enkäter och ordnar workshoppar och testmöjligheter. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta i utvecklingen av e-tjänsterna”, säger projektchefen för MittEsbo, utvecklingskonsult Veera Vihula.

Med detsamma tar vi också fram en ny modell för stöd vid användningen av digitala tjänster. Den hjälper oss att stöda och handleda kunderna vid användningen av våra e-tjänster. Du kan också få stöd och råd på distans. Också när personalen inte är på jobb får du hjälp av en chattbot som har ett register med svar på dina frågor. Chattbotten bygger på artificiell intelligens. Modellen tas fram i samarbete med Vanda stad. Kunderna har en viktig roll i utvecklingen av rätt slags stöd.

Dela med dig av erfarenheter och önskemål – svara på enkäten!

Vi önskar få höra kundernas synpunkter på och erfarenheter av e-tjänster och hur de bör utvecklas. Vad har du gillat? Vad har varit svårt? Vad önskar du av stadens nya e-tjänster MittEsbo?

Svara på enkäten och hjälp oss att utveckla bättre e-tjänster. Du kan svara på enkäten till 14.5.2021.

Bland dem som besvarat enkäten och lämnat sina kontaktuppgifter utlottar vi en liten vinst med Esbotema. Om du vill delta i utvecklingen också i fortsättningen, kan du meddela detta i enkäten. Vi bjuder in intresserade att delta i workshoppar som vi ordnar under 2021. Det är frivilligt att lämna kontaktuppgifter.

Mer information

  • Kundtjänstdirektör Kirsi Remes, tfn 043 824 9071, kirsi.remes@esbo.fi
  • Utvecklingskonsult Veera Vihula, tfn 043 826 9183, veera.vihula@esbo.fi
  • Innovationsarbete
  • Tjänster
  • E-förvaltningstjänst