Espoon sähköisten asiointipalvelujen uudistaminen käynnistyy

Julkaistu: 12.4.2021 7.51Päivitetty: 22.10.2021 7.57

Espoon kaupungille on tärkeää, että arki sujuu ja palvelut ovat asukas- ja asiakaslähtöisiä. Jotta palvelisimme paremmin myös verkossa, kehitämme uutta OmaEspoo-sivustoa. Kyseessä on itsepalvelukanava, jossa asiakas voi asioida kaupungin kanssa sähköisesti ja sujuvasti itse valitsemallaan hetkellä.

OmaEspoo-sivustolta eri palvelut ja asiakkaan omat tiedot löytyvät helposti samasta paikasta. OmaEspoo on myös osallistumisen kanava. Sen kautta kuntalaiset voivat myös osallistua kaupungin kehittämiseen ja toimintaan.

Uudistuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, että palvelusta tulee helppokäyttöinen ja saavutettava.

”Haluamme varmistaa, että yhä useampi voi, osaa ja haluaa hyödyntää kaupungin sähköisiä palveluja. Panostamme tietoturvaan ja tietosuojaan sekä teknisessä toteutuksessa että suunnitellessamme asioinnin vaiheita”, kertoo asiointijohtaja Kirsi Remes.

Projekti käynnistyy vuonna 2021 ja uusi palvelu tulee käyttöön vuoteen 2024 mennessä. Uudistukseen liittyy useita vaiheita, eikä kaikki muutu kerralla.

”Haluamme sekä uudistaa sähköisiä palvelujamme että lisätä niiden tarjontaa. Kehitystyö jatkuu myös projektin jälkeen. Espoossa säilyy myös tulevaisuudessa mahdollisuus asioida puhelimitse tai vierailemalla asiointipisteissä”, sanoo Remes.

Asiakkaat ovat tärkeässä roolissa uuden palvelun kehittämisessä

Kehitämme OmaEspoo-palvelua asukkaita ja muita asiakkaita varten. Siksi otamme asiakkaat mukaan jo ratkaisun suunnitteluvaiheessa. Palvelumuotoilun avulla varmistamme, että palvelun käytöstä tulee asiakkaalle helppoa ja sujuvaa.

”Projektin aikana toteutamme myös kyselyjä ja järjestämme työpajoja ja testausmahdollisuuksia asiakkaille. Toivomme, että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan palvelun kehittämiseen”, sanoo OmaEspoon projektipäällikkö, kehittämiskonsultti Veera Vihula.

Uudistuksen yhteydessä kehitämme myös uudenlaisen digituen palvelumallin. Sen avulla tuemme ja opastamme sähköisten palvelujen käytössä. Asiakas ei jää sähköisessäkään asioinnissa yksin, vaan saa tukea ja neuvontaa asiakaspalvelusta myös etänä. Aukioloaikojen ulkopuolella apua saa tekoälyyn perustuvalta chatbotilta ja kysymyspankista. Toimintamallia tehdään yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa, ja asiakkaat ovat tärkeässä roolissa oikeanlaisen tukimallin kehittämisessä.

Jaa kokemuksia ja toiveita − vastaa kyselyyn!

Toivomme asiakkailta näkemyksiä ja kokemuksia sähköisestä asioinnista ja siitä, miten sitä tulisi kehittää. Mistä olet pitänyt? Mikä on tuntunut vaikealta? Mitä toivoisit tulevalta OmaEspoo-sivustolta?

Vastaa kyselyyn ja auta meitä kehittämään parempia asiointipalveluja. Kysely on auki 14.5.2021 asti.

Vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvomme pienen Espoo-aiheisen palkinnon. Jos haluat osallistua kehittämiseen myös jatkossa, voit ilmoittaa siitä kyselyssä. Kutsumme kiinnostuneet mukaan työpajoihin, joita järjestämme kuluvan vuoden aikana. Yhteystietojen jättäminen on vapaaehtoista.

Lisätietoja

  • Asiointijohtaja Kirsi Remes, puh. 043 824 9071, kirsi.remes@espoo.fi
  • Kehittämiskonsultti Veera Vihula, puh. 043 826 9183, veera.vihula@espoo.fi
  • Innovaatiotyö
  • Asiointi
  • Verkkoasiointi