”Du är i fokus” – Västra Nylands social- och hälsovård betjänar för att västnylänningarna ska må bra

Publicerad: 23.4.2021 10.44Uppdaterad: 8.10.2021 12.20

Varumärkesstrategin för Västra Nylands social- och hälsovård har blivit färdig. I strategins riktning utvecklar vi gemensamma tjänster för Västra Nyland. Tack till alla som svarade på enkäten Drömmarnas social- och hälsovård eller gav kommentarer under resan! I nästa skede förnyar vi vår visuella profil.

Varje organisation har ett anseende, det vill säga ett varumärke som uppstår vid tjänster och kontakter. När man nämner ”offentlig social- och hälsovård” har nästan alla någon föreställning om saken.

Varumärkesstrategin togs fram tillsammans med dig 

Vi håller på att skapa ett nytt slags social- och hälsovård och framtidens social- och hälsocentral i Västra Nyland i samarbete med tio kommuner. Från början var det klart att vi bygger upp vår varumärkesstrategi tillsammans med invånarna och personalen. 

Därför frågade vi först dig hurdan dina drömmars social- och hälsovård skulle vara. Vad önskar du och förväntar du dig av social- och hälsovården? Samtidigt funderade vi på vad som krävs av oss för att uppfylla dessa förväntningar. Vi ville sätta upp höga mål och överraska glatt.

Utgående från de riktlinjer som enkäterna och bakgrundsutredningarna gett upphov till uppstod den första versionen av varumärkesstrategin, och vi bad om kommentarer till den i vår invånargemenskap Drömmarnas social- och hälsovård. Det kom många kommentarer! Den första versionen var på basis av responsen allmänt taget bra, om än alltför himlastormande. Man behöver inte vara bäst i världen, men tjänsterna måste fungera! 

Vi läste all respons noggrant och formulerade om saker och ting. I samarbete skapade vi en bra helhet.

Vår varumärkesstrategi i ett nötskal 

Varumärkets mission berättar varför vi finns till:

För att västnylänningarna ska må bra. 

Vårt värdelöfte till invånarna i Västra Nyland:

Du är i fokus.

Varumärkets värden styr vår dagliga verksamhet 

  • Med omsorg: Det är lätt att kontakta Västra Nylands social- och hälsovård var och när som helst och i vilket ärende som helst. Vi lyssnar på våra klienter och hyser omsorg om dem vid varje möte. Vi hjälper invånaren framåt. 
  • Likvärdigt: Våra tjänster är till för alla. Vi tar hänsyn till olika bakgrund och situationer. Våra tjänster och vår kommunikation är tillgängliga för alla och vi arbetar via flera kanaler, på tre språk. Vi bemöter våra anställda och klienter rättvist och jämlikt.  
  • Pålitligt: Vårt specialområde är spetskompetens. Vi hör till de bästa inom vår bransch och vår service är av hög kvalitet. Vi har den nyaste kunskapen, de nyaste färdigheterna och ändamålsenlig teknik. Människan kan känna sig trygg hos oss. Vi är öppna och kommunicerar genomskinligt. Man kan alltid lita på oss. 

Berättelsen binder ihop våra mål och hjälper oss att nå dem 

Goda nyheter, västnylänning! Varje västnylänning är nu i en livslång huvudroll, rollen som sig själv. Vår uppgift i Västra Nylands social- och hälsovård är att erbjuda dig stöd och hjälp så att ditt och dina närståendes välmående får det rampljus det förtjänar. Nu och alltid!

Från Hangö till Esbo, i alla åldrar, från havet till sjön, i land och stad, på ditt språk. I samarbete med 10 kommuner bygger vi våra tjänster för att västnylänningarna ska må bra.  

Välfärd byggs upp genom att man möter människan som individ. Vi är här för att höra och se dig och dina närstående. Vi erbjuder just sådant stöd som du behöver i varje livsskede. På ett verksamhetsställe, på webben eller hemma, enligt dina behov.  

Av oss får du individuella och moderna tjänster för barnfamiljer, unga, personer i arbetsför ålder och äldre allt smidigare och mer omfattande, i hela Västra Nyland. Likvärdigt, med glädje och värme, vad du och dina närstående än behöver för att må bra i vardagen.  

Tack för att du valt att bo i soliga Västra Nyland. Vi lovar att överraska dig – och överträffa dina förväntningar.

”Du är i fokus” utmanar oss att tänka på tjänster på ett nytt sätt 

Varumärkesstrategin erbjuder en positiv utmaning för oss: I de kommande tjänsterna i Västra Nyland vill vi genuint sätta invånarna i fokus och ordna tjänsterna i samklang med detta.

Vi fick viss respons på att vi inte borde koncentrera oss på ytliga varumärkessaker, utan sätta servicen i skick. Det var faktiskt just detta som det var fråga om: vi sökte den kärna som hjälper oss att göra social- och hälsovården lämplig, tillgänglig och smidig för just dig. När tjänsterna i de tio kommunerna slås samman behöver vi en gemensam ledtråd för att fokusera våra krafter rätt, för ditt bästa.

  • LU-sote
  • Välfärdsområde
Hela Esbo