En ny tid inom mentalvården: fler tjänster och effektivare vård

Publicerad: 18.2.2021 12.51Uppdaterad: 8.10.2021 12.07

Nya och friska vindar blåser inom mental- och missbruksvården. I västra Nyland utlovas försök av olika slag redan under innevarande år. Vi arbetar för att alla invånare i vårt område ska få sådan mental- och missbruksvård som lämpar sig för deras situation just vid rätt tidpunkt, allt lättare och med tydligare vårdkedja.

Digitala tjänster kompletterar tjänsteutbudet 

I nuläget är det problematiskt att vara tvungen att vänta på tjänster så länge.  Problemen med psykisk hälsa har i och för sig inte ökat betydligt, men man söker vård – lyckligtvis – med en lägre tröskel än tidigare. Frågor kring psykisk hälsa är inte längre ett likadant tabu som någon gång tidigare, och det talas också mer om välbefinnande i allmänhet både i medierna och med vänner.

Servicebehovet har alltså förändrats och tjänsteutbudet måste svara. Vi vill erbjuda mer praktisk rådgivning och handledning och öka klientens möjligheter att göra val som gäller den egna vården. I det sistnämnda spelar digitala tjänster en stor roll. Med hjälp av dem kan klienten i framtiden mellan mottagningsbesöken utföra uppgifter och kartläggningar som stöder hens välbefinnande. 

Digitala tjänster gör tjänsterna mångsidigare och underlättar tillgången till vård. Vid sidan av dessa kvarstår de traditionella mottagnings- och telefontjänsterna. 
”Oron för att patientens vård helt skulle överföras till webben är obefogad – syftet med digitala funktioner är att stödja en helhetsbetonad vård, inte ersätta den”, försäkrar projektchef Petri Luomaa.

Mindre krångel, fler tjänster

När vi kan erbjuda mångsidigare tjänster och vårdpersonalen har tillgång till en mer omfattande verktygslåda, får klienten alla sina tjänster lättare och utan onödiga extra besök.

Bättre tjänster skapas alltid tillsammans. I västra Nyland utarbetas redan en plan för hur alla ska få sin röst hörd. Såväl invånare, erfarenhetsexperter som föreningar ska höras vid planeringen av ny och bättre mental- och missbruksvård.  

”Genom samarbete säkerställer vi att alla invånare i västra Nyland har jämlika och enhetliga möjligheter att få service oberoende av boendekommun. Närtjänsterna håller alltså inte på att försvinna, utan riktningen är snarare den motsatta”, berättar Petri Luomaa. 

Vi har en god grund att bygga vidare på.

Vill du komma med och utveckla mental- och missbruksvården?

I gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård startar i mars en utvecklingsgrupp för mentalvård för unga. Gruppen riktar sig till 15–22-åringar. Vi söker till smågruppen 10–15 unga som har erfarenhet av eller intresse för våra tjänster. Du kan delta med en signatur. Förfrågningar och anmälningar: petri.luomaa@esbo.fi.

  • LU-sote
  • Välfärdsområde