Drömmarnas social- och hälsovård: Inget jäkt, fokus på klienten, på modersmålet

Publicerad: 19.2.2021 10.57Uppdaterad: 8.10.2021 12.24

I början av februari frågade vi invånarna i västra Nyland om deras tankar kring den västnyländska identiteten och drömmarnas social- och hälsovård. Vi fick 429 svar. Varmt tack till er alla!

Västra Nyland: Vi har plats att leva här, men också tjänsterna är bra 

När vi utarbetade enkäten funderade vi över om det över huvud taget finns någon västnyländsk identitet. Svaren överraskade och gladde oss: så många som 45 procent kände sig absolut som västnyländska och 37 procent åtminstone som i viss mån västnyländska. 

Vad är det första du tänker på när det gäller västra Nyland? De som svarade tänkte särskilt på kommunerna i området, tvåspråkigheten och svenskspråkigheten samt frågor som gäller havet, naturen och landsbygden. Västra Nyland är tillräckligt nära tjänsterna, men ändå en lugn och naturnära plats att bo. Många konstaterade också att området är mycket heterogent – kommunerna är olika.

Bästa erfarenhet av social- och hälsovården: personalen lyssnade på mig och tog mig på allvar

Vår följande fråga var hurdan din bästa erfarenhet varit som klient inom social- och hälsovården. I många svar upprepades situationer där personalen genuint lyssnade på och förstod klienten. Även enkel och snabb tillgång till vård uppskattades, och många nämnde möten med en bekant läkare. 

60 procent av dem som svarade ansåg att den nuvarande social- och hälsovården i deras boendekommun är mycket högklassig eller ganska högklassig. De andra ansåg att kvaliteten på servicen lämnar övrigt att önska eller de visste inte. 

Drömmarnas social- och hälsovård: Jag blir bemött som en hel människa, inte som ett symtom

I drömmarnas social- och hälsovård vill våra svarande bli hörda och bemötta som hela människor och inte bara som ett visst symtom, en viss diagnos eller en viss livssituation. Också vänligt och sakligt bemötande samt betjäning på det egna modersmålet är viktiga. 

Det skulle vara glädjande att snabbt få vård nära hemmet, och kanske också en bekant läkare eller annan bekant personal. Många skulle också bli glada över vänlig, glad, empatisk och varm betjäning. 

Vad borde tjänsterna ha mer av än för närvarande? Tid – det vill säga möten utan jäkt och fler mottagningstider. Och vad vill man ha mindre? Köer, väntande, en känsla av jäkt, byråkrati och att man bli hänvisad från lucka till lucka.

Varmt tack till alla som svarade – vi har en god grund att bygga vidare på

Nu har vi mycket att tänka på och analysera. Vi fortsätter den gemensamma diskussionen om tjänster och möten i gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård, dit alla invånare i västra Nyland är välkomna.

  • LU-sote
  • Välfärdsområde