Unelmien sote-palvelut: Kiireettä, kuunnellen, omalla äidinkielellä

19.2.2021 10.55Päivitetty: 8.10.2021 12.24

Helmikuun alussa kysyimme Länsi-Uudenmaan asukkaiden ajatuksia länsiuusimaalaisuudesta sekä unelmien sosiaali- ja terveyspalveluista. Saimme 429 vastausta. Lämmin kiitos teille kaikille!

Länsi-Uusimaa: Täällä on tilaa elää, palveluista tinkimättä

Pohdimme kyselyä laatiessamme, onkohan länsiuusimaalaisuutta ylipäätään olemassa. Vastaajamme yllättivät ja ilahduttivat: peräti 45 prosenttia tunsi itsensä ehdottomasti länsiuusimaalaiseksi ja 37 prosenttia ainakin jossain määrin länsiuusimaalaiseksi.

Mitä länsiuusimaalaisuudesta tulee ensimmäisenä mieleen? Vastaajille tulivat erityisesti mieleen alueen kunnat, kaksikielisyys ja ruotsinkielisyys sekä mereen, luontoon ja maaseutuun liittyviä asioita. Länsi-Uusimaa on riittävän lähellä palveluja mutta kuitenkin rauhallinen ja luonnonläheinen asuinpaikka. Moni myös totesi, että alue on hyvin heterogeeninen – kunnat ovat erilaisia.

Paras kokemus sote-palveluista: Kuunneltiin ja otettiin todesta

Seuraavaksi kysyimme, millainen on ollut paras kokemuksesi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaana. Lukuisissa vastauksissa toistuivat tilanteet, joissa asiakasta aidosti kuunneltiin ja ymmärrettiin. Myös helppoa ja nopeaa hoitoon pääsyä arvostettiin, ja moni mainitsi tutun lääkärin tapaamiset.

Vastaajista 60 prosenttia piti asuinkuntansa nykyisiä sote-palveluja erittäin laadukkaina tai melko laadukkaina. Muiden mielestä palvelujen laadussa on toivomisen varaa tai he eivät osanneet sanoa.

Unelmien sote-palvelut: Minut kohdataan ihmisenä eikä oireena

Unelmien sote-palveluissa vastaajamme haluavat tulla kuulluiksi ja kohdatuiksi kokonaisina ihmisinä eivätkä pelkästään tiettynä oireena, diagnoosina tai elämäntilanteena. Myös ystävällinen ja asiallinen kohtaaminen sekä palvelu omalla äidinkielellä ovat tärkeitä.

Palveluissa ilahduttaisi nopea hoitoon pääsy lähellä kotia, ja ehkäpä myös tuttu lääkäri tai muu ammattihenkilö. Monet ilahtuisivat myös ystävällisestä, iloisesta, empaattisesta ja lämminhenkisestä palvelusta.

Mitä palveluissa pitäisi olla nykyistä enemmän? Aikaa – eli kiireettömiä kohtaamisia ja enemmän vastaanottoaikoja. Ja mitä haluttaisiin vähemmän? Jonottamista, odottamista, kiireen tuntua, byrokratiaa ja pompottelua.

Kiitokset vastaajille – tästä on hyvä jatkaa

Lämmin kiitos kaikille vastaajille! Saimme paljon ajateltavaa ja analysoitavaa. Jatkamme yhteistä keskustelua palveluista ja kohtaamisista Unelmien sote-palvelut -yhteisössä, johon kaikki Länsi-Uudenmaan asukkaat ovat tervetulleita.

  • LU-sote
  • Hyvinvointialue