För klientens bästa: programdirektör Jutta Tikkanen

Publicerad: 11.12.2020 9.36Uppdaterad: 8.10.2021 12.26

Programdirektören för Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram Jutta Tikkanen lovar att inte glömma klienten under social- och hälsovårdsreformens administrativa strukturer. inledde sitt arbete som programdirektör i mitten av september 2020. Nu har hon fullt upp med administrativa arrangemang. Även om arbetet i synnerhet i början till stor del går ut på att bygga ett samarbete mellan finansiärer och kommuner samt bygga organisationen och dess olika aktörer, lovar Tikkanen att inte glömma bort klienten bakom de administrativa strukturerna. 

Hon har en gedigen bakgrund för klientarbete. Innan hon blev programdirektör har hon varit klientupplevelsechef i social- och hälsovårdssektorn i Esbo och klientupplevelsedirektör vid företag i hälso- och sjukvårdsbranschen. Hon har också gett företag konsultation vid övergång till en klientorienterad verksamhetsmodell. 

– Jag kommer att se till att fokus ligger på klientperspektivet i allt vi gör.

– I början fokuserar vi uttryckligen på att reformera tjänsterna, så att vi kan betjäna våra klienter så bra som möjligt. Vi funderar på förvaltningen först när riksdagen har fattat beslut om lagpaketet för vårdreformen kring sommaren.

Hon betonar också att välfärd är en helhet. I förebyggande arbete har kommunerna och den tredje sektorn en stor roll. 

– Kommunernas bildnings-, kultur- och idrottstjänster samt föreningarna är viktiga intressentgrupper med som vi samarbetar med, påpekar Tikkanen. 

Som det nu ser ut kommer den del som gäller strukturändringar att avslutas redan i slutet av 2021. Utvecklingen av social- och hälsocentralerna fortsätter till slutet av 2022. Synliga förnyelser kommer dock att göras under programmets gång.  

– Detta är inte en hemlig plan som vi offentliggör först när den är färdig, utan vi förnyar tjänsterna tillsammans med invånarna och personalen under hela programmets gång, summerar Tikkanen. 

– Via mig förenas de många intressentgrupperna inom social- och hälsovården, beskriver programdirektör Jutta Tikkanen sin roll. Hon lovar att se till att klientupplevelsen står i centrum för alla lösningar. 

 

Text: Tiina Parikka. Artikeln har publicerats i Esbotidningen 4/2020. Tidningen delades ut till varje hem i Esbo 28.11.2020.

  • LU-sote
  • Välfärdsområde