Futurohuset

Det utopistiska plasthuset Futuro, som ritats av arkitekten Matti Suuronen (1933–2013) är en vision av sin tid, som fortfarande fascinerar.

Det första serieproducerade Futurohuset (nr 001) på Utställningscentret WeeGee i Hagalund.Bild: Emma Suominen

Matti Suuronen: Futurohuset

Öppet  16.5.–17.9.2023 under WeeGees öppettider

Utställningscentret WeeGee äger det första serieproducerade Futurohuset (nr 001). Futuro nr 001 ägdes av Matti Kuusla och var uppställt i Hirvensalmi från sommaren 1968 till hösten 2011. Efter en omsorgsfull restaurering öppnades huset på WeeGee-husets bakgård i maj 2012. Futurohuset är öppet under sommarsäsongen under WeeGee-husets öppettider. 

Författare: Kinotar Oy