Till understödstagaren

Utredning om användning av understödet

Understödstagaren ska lämna in en redogörelse för användningen av understödet till resultatenheten för kultur inom utsatt tid. Tidsfristen beror på vilket slags understöd det är frågan om. Se uppgifterna om de olika understöden nedan.

Skicka i första hand utredningen per till e-post till kulttuuriavustukset@espoo.fi(extern länk).

Pdf-blanketterna kan fyllas i antingen med ett gratis Adobe Reader-program eller med ett avgiftsbelagt Adobe Acrobat-program. Annars går det inte att garantera att de fungerar. Vi rekommenderar att du sparar blanketten på din dator när du fyller i den.

Esbo stads synlighet vid kommunikationen

Vid kommunikation om verksamhet och evenemang som får understöd av kulturnämnden ska både stadens och KulturEsbos logotyper användas. Välj logo enligt användningsändamålet.

Esbo stads logotyper (extern länk)
KulturEsbos logotyper(extern länk)

Observera att KulturEsbos logo ska vara svart mot en vit bakgrund (positiv) eller vit mot en svart bakgrund (negativ).

KulturEsbo finns på Facebook(extern länk), Twitter (extern länk)och Instagram(extern länk). I sociala medier och annan webbkommunikation kan hashtaggen #KulturEsbo/#KulttuuriEspoo användas. Du kan också adressera oss i din publikation @kulttuuriespoo.