Kontaktuppgifter, resultatenheten för kultur

Besöksadress: Agrid, Otakaari 5, 02150 Espoo
Postadress: PB 38, 02070 ESBO STAD
kulttuuriespoo@espoo.fi

Alla stadens e-postadresser skrivs enligt modellen fornamn.efternamn@espoo.fi.

Resultatenhetens ledning

Kulturdirektör Susanna Tommila
tfn 043 825 5074

Kulturdirektörens assistent
Planerare Marika Torniainen
tfn 040 183 2726

Evenemangs- och kulturtjänster
Evenemangs- och kulturtjänsterchef (vik.) Mari Hatakka
tfn 045 630 0624

Stadsbibliotek
Direktör för bibliotekstjänster Ritva Nyberg
tfn 040 636 9207

Stadsmuseet
Museidirektör Maarit Henttonen
tfn 046 8773 775

Esbo stadsorkester Tapiola Sinfonietta
Intendent Maati Rehor
tfn 040 639 4314

Kulturfrämjande och partnerskap
Kulturchef Tiina Kasvi
tfn 050 301 9426

 

Kommunikation på resultatenhetsnivå

Kommunikationsspecialist Laura Hautsalo
tfn 040 639 3223

 

Kulturfrämjande och partnerskap

Postadress: PB 3561, 02070 ESBO STAD

Kulturunderstöd och partnerskap
Specialsakkunnig Katja Koskela
tfn 043 827 1080

Kaikukortti och Kulturkedjan
Specialsakkunnig Elina Pulli
tfn 046 877 3888

KULPS-kulturstigen och Kulturspaning
Specialsakkunnig Elina Harlas
tfn 040 552 8634 

Grundläggande konstundervisning
Specialsakkunnig Taiju Kiesilä
tfn 040 6368 974

Kommunikation, Kulturfrämjande och Kultur tillsammans
Kommunikationsplanerare Sofia Kuisma
tfn 040 639 4707

Kommunikation, Grundläggande konstundervisning och Hobbystigen
Kommunikationsplanerare Alli Alho
tfn 040 636 9466

 

Projekt

Hobbystigen
Projektchef Kimmo Sillanmikko
tfn 040 6368 773

Kultur tillsammans
Projektkoordinator Teemu Hokkanen
tfn 040 639 3325

DigiCult
Projektchef Annu Kankaanranta
tfn 043 827 2318