Kontaktuppgifter, resultatenheten för kultur

Besöksadress: Agrid, Otakaari 5, 02150 Espoo
Postadress: PB 38, 02070 ESBO STAD
kulttuuriespoo@espoo.fi

Alla stadens e-postadresser skrivs enligt modellen fornamn.efternamn@espoo.fi.

 

Resultatenhetens ledning

Susanna Tommila

Kulturdirektör043 825 5074

Marja Mägi
Ledningens assistent
marja.magi@espoo.fi
040 184 9783

Mari Hatakka

Evenemangs- och kulturtjänsterchef (vik.)045 630 0624

Evenemangs- och kulturtjänster

Ritva Nyberg

Direktör för bibliotekstjänster040 636 9207

Esbo stadsbibliotek

Maarit Henttonen

Museidirektör046 8773 775

KAMU Esbo Stadsmuseum

Maati Rehor

Intendent+358 40 639 4314

Tapiola Sinfonietta

Tiina Kasvi

Kulturchef050 301 9426

Kulturfrämjande och partnerskap

Kommunikation och strategisk planering

Planerare Marika Torniainen
tfn 040 183 2726

Marknadsförings- och kommunikationschef Laura Hautsalo
tfn 040 639 3223

Kommunikationsassistent Laura Löfman
tfn 040 636 9744

KAMU Esbo stadsmuseum

Evenemangs- och kulturtjänster

Tapiola Sinfonietta

Bibliotek

Kulturfrämjande och partnerskap

Postadress: PB 3561, 02070 ESBO STAD

Kulturunderstöd och partnerskap
Specialsakkunnig Katja Koskela
Frånvarande från arbetet till 19.4.2023

Planare Suvi Hartikainen 
tfn 050 327 7829

Kaikukortti och Kulturkedjan
Specialsakkunnig Elina Pulli
tfn 046 877 3888

Koordinator Loviisa Kuzay
tfn 040 636 5868

KULPS-kulturstigen och Kulturspaning
Specialsakkunnig Elina Harlas
tfn 040 552 8634 

Grundläggande konstundervisning
Specialsakkunnig Taiju Kiesilä
tfn 040 6368 974

Kommunikation, Kulturfrämjande och Kultur tillsammans
Kommunikationsplanerare Sofia Kuisma
tfn 040 639 4707

Kommunikation, Kulturfrämjande och Hobbystigen
Kommunikationsplanerare Kirsi Kähkönen
tfn 040 636 5986

Esbo Senioripaku
Koordinator Mariina Kortesmäki
tfn 040 636 5903

Projekt

Hobbystigen
Projektchef Kimmo Sillanmikko
tfn 040 6368 773

Konsthandledare Pauliina Lintula
tfn 040 6366 174

Konsthandledare Marko Saarelainen
tfn 040 6366 173

Konsthandledare Sofiia Yakovyshyna
tfn 040 6366 459

Kultur tillsammans
Projektchef Kaisa Koskela
tfn 040 636 5235

DigiCult
Projektchef Annu Kankaanranta
tfn 043 827 2318