Tapiola Sinfoniettas kontaktuppgifter

Tapiola Sinfoniettas kontor ligger i Esbo kulturcentrum. 

Kontoret är öppen från måndag till fredag kl. 9-16.

E-post: tapiola.sinfonietta@espoo.fi

  • Telefon (växel): +358 9 81621
  • Adress: Kulturplats 2, 02100 Esbo.
  • Postadress: Tapiola Sinfonietta, PB 3262, 02070 Esbo stad
Hagalund