Grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning ges i första hand till barn och unga och är målinriktad undervisning som framskrider från nivå till nivå.

Grundläggande konstundervisning ger eleverna förmågan att uttrycka sig via konsten och färdigheterna att kunna söka sig vidare till en högre utbildning inom konstarten. Grundläggande konstundervisning ges på allmän och fördjupad nivå. Till studierna kan man söka sig under småbarnsåren, i grundskolan eller senare i livet.

I Esbo ges grundläggande konstundervisning i alla olika konstämnen inom grundläggande konstundervisning: Arkitektur, bildkonst, hantverk, mediekonst, musik, ordkonst, cirkuskonst, dans och teater.

I Esbo finns totalt 19 läroanstalter inom grundläggande konstundervisning. 17 av dessa bedriver i huvudsak sin undervisning på finska, en på svenska och en på engelska. Här nedanför finns länkar till alla de olika läroanstalternas hemsidor tillsammans med information om vad man kan studera vid respektive läroanstalt, vem som kan studera där och hur man ansöker. Beskrivningarna är på det språket som undervisningen huvudsakligen sker på men undervisning kan vara möjlig att få även på andra språk. Kontakta i sådana fall läroanstalten ni är intresserad av direkt och kolla upp möjligheten. Observera att grundläggande konstundervisning är avgiftsbelagd men att det finns möjlighet att ansöka om reducerad avgift eller friplatser. 

Musik

Dans

Teater- och cirkuskonst

Arkitektur

Bildkonst och hantverk

Ordkonst

Mediekonst