Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetusta, jota annetaan ensisijaisesti lapsille ja nuorille.

Taiteen perusopetus antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään taiteen avulla ja myös jatkaa opintojaan harrastamansa taiteenalan ammatillisessa koulutuksessa. Taiteen perusopetusta annetaan yleisen ja laajan oppimäärän mukaan. Opetuksen pariin voi hakeutua varhaiskasvatusikäisenä, peruskoulun aikana tai sen jälkeen.

Espoossa taiteen perusopetusta annetaan kaikissa taiteen perusopetuksen oppiaineissa, arkkitehtuurissa, kuvataiteessa, käsityössä, mediataiteessa, musiikissa, sanataiteessa, sirkustaiteessa, tanssissa, sekä teatteritaiteessa.

Taiteen perusopetuksen oppilaitokset Espoossa

Espoossa toimii 19 taiteen perusopetuksen oppilaitosta. Alta löydät linkit taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten nettisivuille sekä tiedon siitä, mitä taidelajeja oppilaitoksissa voi opiskella, kenelle opetus on suunnattu, ja kuinka opetukseen piiriin hakeudutaan. Opetus on maksullista. Saatavana on myös maksualennuksia ja vapaaoppilaspaikkoja.

Musiikki

Tanssi

Teatteri- ja sirkustaiteet

Arkkitehtuuri

Kuvataide ja käsityö

Sanataide

Mediataiteet

Selvitykset

Espoon kaupunki tilasi selvityksen taiteen perusopetuksen tilasta Espoossa vuonna 2022.  Selvityksessä kartoitettiin Espoossa taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten tilannetta ja tulevaisuuden tarpeita. ​Selvityksen toteutti Innolink. Sen lähteinä olivat oppilaitoksilta kerätty tilastotieto​, oppilaitosten rehtorien haastattelut​ sekä valtakunnallisesti taiteen perusopetusta koskevat kirjalliset lähteet ja asiantuntijoiden teemahaastattelut​.