Idrottsläroanstalter

I Esbo är möjligheterna att kombinera studier och idrottskarriär utmärkta. Bekanta dig med idrottsläroanstalterna i Esbo och med huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea.