Målet är att ha spelandet som jobb

  • Undervisning
18.2.2022 10.26

– Mitt mål är att ha spelandet som jobb, men den drömmen är nog ganska avlägsen.

Så tänker 17-åriga Gregor ”ImOrbital” Kõrge, som studerar e-sport vid gymnasieskolan Leppävaaran lukio.

E-sport står för elektronisk sport, vilket i praktiken innebär att man spelar spel på datorer.

Grenen har vuxit kraftigt de senaste åren. Coronatiden har gjort att spelintresset ökat ytterligare, eftersom ungdomarnas andra rekreationsmöjligheter till stor del har legat på is. Också vetskapen om att priserna i speltävlingar uppgår till flera miljoner euro lockar ungdomarna.

En del ungdomar tar spelandet på ett större allvar än andra, till och med så att de siktar på att bli proffs. Leppävaaran lukio erbjuder ett sätt att uppnå detta: här erbjuds möjlighet att studera 30 studiepoäng e-sport. På lärokursen studeras Counter-Strike, som är ett populärt spel bland ungdomar och unga vuxna.

– Jag började studera e-sport, eftersom jag skulle vilja lära mig mer om just det här spelet, säger Kõrge. Det har varit trevligt att studera olika typer av rök som ett lag och sedan avslutningsvis spela mot varandra. Studierna har varit riktigt bra och jag har haft stor nytta av dem.

Rök betyder att laget tillsammans tränar på att kasta olika hjälpmedel i spelet, till exempel rökgranater.

Intervjuer med sökandena

För närvarande finns på Leppävaaran lukio 15 studeranden på e-sportlinjen, från ettan till trean.

Den som är intresserad av att studera e-sport måste först ansöka till Leppävaara gymnasium i den gemensamma ansökan som pågår 22 februari–22 mars 2022. Studerandena väljs ut till grenträningen först under den första studieperioden.

Nästa höst kommer omkring tio nya studeranden att få plats i grenträningen. De studerande behöver inte gå idrottslinjen, utan också studerande från skolans allmänna linje kan söka till grenträningen i e-sport.

Sökandena intervjuas för att ta reda på deras motiv och träningsvilja, säger Christian Joutsenvuori, grundare av Incoach som anordnar spelträningskurser.

På gymnasiet har e-sportarna grenträning och fysträning. Grenträning ges tre förmiddagar per vecka, 1,5 timmar i taget. Utöver detta ansvarar skolans idrottslärare för fysträningen.

Viktiga områden som man försöka lära ut till spelarna är öga-hand-koordinationen och psykisk balans. I e-sportarnas träning har fokus legat särskilt på att spela som lag.

– När man spelar ensam är det svårt att få lagerfarenheter. Vi lär de unga hur man jobbar tillsammans som ett lag, vad den egna rollen är och hur man håller huvudet kallt, sammanfattar Joutsenvuori huvudmålen för studierna.

Enligt Joutsenvuori har också fysträningen en e-sporttwist och den hjälper spelarna att prestera ännu bättre inne i spelet.

Tusentals speltimmar

Nivåskillnaderna mellan de studerande gör ingenting.

– Ungdomarnas spelerfarenhet kan skilja tusentals timmar, men i gruppen är det frid och fröjd och de som har mer erfarenhet lär gärna de andra, säger Joutsenvuori.

E-sporteleverna har i början, mitten och slutet av läsåret ett mekanikprov som mäter noggrannhet och hastighet.

Kan studierna vid Leppävaara gymnasium leda till de sagolika priser som de bästa e-sportarna verkar få idag?

– Precis som annars i sportens värld är det en liten procent som går vidare till prispallen. Att få en basinkomst från spelandet är lättare än tidigare, svarar Joutsenvuori.

Många e-sportare har avancerat till semiproffs, vars lön betalas av en organisation som i sin tur samlar in inkomster från sponsorer. E-sportarna ger sponsorerna synlighet vid live-evenemang och på sociala medier.

Killdominerad gren

Just nu är samtliga studeranden på Leppävaara lukios e-sportlinje pojkar och unga män.

– För mig kom spelgnistan för första gången var när jag såg olika videor av andra som spelade, minns Kõrge.

Joutsenvuori medger att tröskeln verkar vara ganska hög för flickor. Det är mycket tråkigt, poängterar han.

– Spelkulturen har alltid varit killdominerad och det finns mycket att förbättra i spelmiljön, men numera finns det turneringar också för tjejer och kvinnor. 

Joutsenvuori hoppas att även flickor ska modigt söka till e-sportlinjen vid Leppävaaran lukio.

Läs mer om läroanstalter inom e-sport på espoo.fi
Mer information om den gemensamma ansökan finns på espoo.fi.

Vad är e-sport?

Elektronisk sport är tävlingsidrott där man använder datateknik. Elektronisk sport utövas både som lagsport och som individuell sport, beroende på spelet och spelformen. De vanligaste e-sportspelen är underhållningsspel som spelas på datorn eller en spelkonsol och som är indelade i flera underarter, genrer.

  • Gymnasieutbildning
  • Grundskola