Att hyra lokaler för fester eller möten  i Naturens hus Villa Elfvik

Lokaler i Naturens hus kan hyras ut för privata tillställningar samt för möten och utbildningar. 

Lokaler i Naturens hus kan hyras ut för privata tillställningar samt för möten och utbildningar. Salen i nedre våningen kan bokas när huset är stängt för allmänheten. Möteslokalen Uuttu i övre våningen kan användas endast under husets öppettider. För mer information och bokningar kontakta husets kundtjänst (se kontaktuppgifter).  

Festsal för 40 personer 

I salen i nedre våningen finns sittplatser för cirka 40 personer. Den som bokat lokalen har tillgång till ett litet serveringskök och kärl. Det finns ett piano i salen. Utställningarna är öppna, men det är inte tillåtet att äta i utställningslokalerna.  

  • Hyran för en privat tillställning i nedre våningen är 391 euro. Om festen tar längre än sex timmar, kostar de extra timmarna 39 euro per timme. Esbo stads personal får 10 procent rabatt på lokalhyran.  

  • Hyran för ett företagsevenemang är 457 euro. Om tillställningen tar längre än sex timmar, kostar de extra timmarna 45,50 euro per timme.   

  • Hyran för att ordna ett möte eller en utbildning i nedre våningen är 40,70 euro per timme på vardagar och 45,70 euro per timme på söndagar. Esbo stads enheter får använda lokalerna gratis.  

Lokalhyra debiteras inte för tiden för förberedelse och slutstädning.  

Den som bokat lokalen får inte tillgång till nyckel, utan en väktare öppnar och stänger huset. Avgiften för vaktbolagets besök är 136 euro.  

Den som bokat lokalen ansvarar för städningen efter tillställningen. Du kan beställa slutstädning via Naturens hus mot separat ersättning. Den som bokat lokalen ansvarar för disken och städningen av köket.  

Du kan boka videokanonen, högtalaren eller info-tv:n i nedre våningen samtidigt som du bokar lokalen.  

Möteslokalen Uuttu för 15 personer  

I möteslokalen Uuttu i övre våningen finns sittplatser för 15 personer. Lokalhyran är 20,50 euro per timme, på söndagar 25,50 euro per timme. Esbo stads enheter får använda lokalerna gratis.   

I lokalen finns en videokanon, ett blädderblock, en whiteboardtavla och en krittavla. I Uuttu finns ett kylskåp, en kaffekokare och en vattenkokare. Du kan låna husets kärl, men du måste diska dem efteråt.  

Barnkalas i Uuttu  

Du kan ordna ett miljövänligt födelsedagskalas för ditt barn i Uuttu i husets övre våning. Naturskolan Kiertävä luontokoulu Naakka(extern länk) bjuder på uteprogram med naturtema för kalaset. Äventyrsfyllda naturkalas ordnas av Luonnonihme oy, 040 520 7400, e-post: luonnonihme@icloud.com. Under kaféets öppettider rekommenderar vi att du beställer serveringen från Café Elfvik.