Fasta kontrollerna

De fasta kontrollerna ger möjligheter för motionärer på alla nivåer att träna upp sina orienteringsfärdigheter i egen takt. Kartorna har uppdaterats 2021. Kontrollerna är omväxlande belägna i lätt eller krävande terräng. Alla kontroller är fäst i träd och med reflektorer. Nattorientering är möjligt. Genom att välja lämpliga kontroller kan du planera en egen tidtabell och en rutt som passar dina färdigheter.