Oitans, fasta kontrollerna

I Oitans område finns 18 kontroller. Terrängen är enhetligt och ödemarksbetonat skogsområde. Kontrollplatserna är mer krävande än i Alberga och Centralparken. Kartans skala är 1:10 000.

Kontaktuppgifter

Oitans, fasta kontrollernaGunnarsvägen 33-39,02740 Esbo+358 50 351 4587

Information

Oittaa (Oitans) orienteringskarta 2022 - ej tillgänglig(extern länk)

Relaterade tjänster

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)