Tomter och markområden

Esbo stad äger en knapp tredjedel av markarealen i Esbo. Staden köper, säljer och arrenderar mark för många olika användningsändamål. Bekanta dig med tomtutbudet, sälj mark till staden eller ansök till exempel om tillstånd att ordna parkgympa!