Egnahemstomter

Staden säljer och arrenderar ut småhustomter för byggande i egen regi genom en ansökan som ordnas årligen. En arrenderad tomt kan senare lösas in av arrendatorn. Fristående tomtsök 2023 börjar 4.9. och avslutas 29.9 kl. 13:00. Mer detaljerad information om deltagande och tomter publiceras i augusti och september.

Tomtansökan 2023

Köp av egnahemstomter som arrenderats av Esbo stad

Matias Rajala

Markanvändningsförhandlare+358 40 6365630Tomter