Vår uppgift är att skydda konsumenten från hälsorisker som livsmedel kan förorsaka. Tillsynen gäller både livsmedel och de förhållanden under vilka livsmedlen produceras, förvaras, serveras och säljs. Telefonjour mån och ons kl. 9-11. 09 816 23900 elintarvikevalvonta@espoo.fi

Livsmedelstillsyn

Kontaktuppgifter och tjänster