•  I Esbo, Kyrkslätt och Grankulla finns nio simhallar, en stor vattennöjespark och 23 andra allmänna simbassänger
  • Vattnets kvalitet kontrolleras regelbundet och prover tas enligt antalet besökare
  • Besökarna kan ta del av de senaste provresultaten på respektive plats
  • Kommunernas simhallar: Esbo; Kyrkslätt(extern länk) och Grankulla(extern länk).

Mer information om kontrollen av vattnets kvalitet i allmänna simbassänger ges av Esboregionens miljö- och hälsoskydd per e-post: uimavesivalvonta@espoo.fi

På andra webbplatser: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården: Bassängvatten(extern länk)