Vi övervakar regelbundet dricksvattnets kvalitet, bland annat genom att utföra inspektioner och ta vattenprover. Syftet med övervakningen är att dricksvattnet ska motsvara bestämmelserna och att det inte ska orsaka olägenheter för hälsan. talousvesivalvonta@espoo.fi

Kontaktuppgifter och tjänster