Esbos skolhelhet

Esbo kommer under följande fyra år att låta bygga sammanlagt åtta skolor och daghem enligt en ny modell där ett privat projektbolag bygger objekten och ansvarar för underhållet av dem i 20 år.

Den nya modellen uppmuntrar till hållbara lösningar

Enligt handlingssättet som kallas Public Private Partnership-modellen (PPP) ingår staden ett serviceavtal med projektbolaget. Bolaget ansvarar som serviceproducent för projektet i sin helhet, planerar och finansierar objektet, ansöker om behövliga tillstånd och bygger det. Dessutom ansvarar bolaget för objektets underhåll under hela avtalstiden. När objektet är färdigt betalar staden projektbolaget en serviceavgift som omfattar kostnaderna för uppförande och underhåll av skolan eller daghemmet.

Modellen är en del av programmet Koulut kuntoon

PPP-modellen är en del av programmet Koulut kuntoon genom vilket det säkerställs att skolor och daghem får hälsosamma och trygga lokaler.

Objekt som genomförs med PPP-modellen under 2020–2024:

  • Norra Hagalunds enhetsskola
  • Skolan och ungdomsgården i Bergans
  • Nauriskaski skola
  • Daghemmet i Bergans
  • Daghemmet i Nöykisängen
  • Skolan och daghemmet i Kilo
  • Kvisbacka skolas lågstadiedel

YIT:s webbplats där du kan följa med hur projektet framskrider(extern länk) (på finska).

Norra Hagalunds enhetsskola.