Espoon koulukokonaisuus

Espoo rakennuttaa seuraavien neljän vuoden aikana yhteensä kahdeksan koulua ja päiväkotia uudenlaisella mallilla, jossa yksityinen hankeyhtiö toteuttaa kohteet sekä vastaa niiden ylläpidosta 20 vuoden ajan.

Uusi malli kannustaa kestäviin ratkaisuihin

Public Private Partnership -malliksi (PPP) nimetyssä toimintatavassa kaupunki solmii palvelusopimuksen hankeyhtiön kanssa. Yhtiö vastaa palveluntuottajana kokonaisuudessaan hankkeesta; se suunnittelee ja rahoittaa kohteen, hakee tarvittavat luvat ja rakentaa sen. Lisäksi yhtiö vastaa kohteen ylläpidosta koko sopimuskauden ajan. Kohteen valmistuttua kaupunki maksaa hankeyhtiölle palvelumaksua, joka kattaa koulun tai päiväkodin toteutus- ja ylläpitokustannukset.

Malli on osa Koulut kuntoon -ohjelmaa

PPP-malli on osa Koulut kuntoon -ohjelmaa, jonka avulla varmistetaan kouluille ja päiväkodeille terveet ja turvalliset tilat. 

PPP-mallilla toteutettavia kohteita ovat vuosien 2020–2024 aikana rakennettavat:

  • Pohjois-Tapiolan yhtenäiskoulu
  • Perkkaan koulu ja nuorisotila
  • Nauriskasken koulu
  • Perkkaan päiväkoti
  • Nöykkiönniityn päiväkoti
  • Kilon koulu ja päiväkoti
  • Kuitinmäen koulun alakouluosa.

YIT:n verkkosivut, joista voi seurata hankkeen etenemistä.(ulkoinen linkki)

 

Uuden Pohjois-Tapiolan koulun havainnekuva.Kuva: Linja-Arkkitehdit Oy