Bostadsrättsboende

Bostadsrättsboende är en mellanform av hyres- och ägarboende. Bostadsrättsbostäder byggs med statligt stöd. För att få en bostadsrättsbostad ska du först ansöka om ett ordningsnummer. Därefter ska du lämna in en ansökan hos ägaren till det hus där den bostadsrättsbostad du är intresserad av finns. När du beviljas bostadsrätten till bostaden ska du betala bostadsrättsavgiften. Därefter betalar du varje månad ett bruksvederlag till bostadsrättshusets ägare.

I Esbo finns cirka 6 400 bostadsrättsbostäder som antingen är färdiga eller under byggnad.

Kommunerna i Helsingforsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Mäntsälä, Borgå, Sibbo, Tusby och Vichtis) utgör ett gemensamt ansökningsområde.

Om du har ett ordningsnummer från före 1.1.2015 gäller det endast i den kommuner eller det ansökningsområde där du ansökte om det. Ett ordningsnummer som du har ansökt om efter 1.1.2015 gäller inom det gemensamma ansökningsområdet.