Att studera på gymnasiet

Gymnasiet bygger vidare på den grundläggande utbildningens undervisning och fostran. Studierna i gymnasiet är mer teoretiska och strävar efter att ge goda kunskaper och en bred allmänbildning och samtidigt också ge de studerande färdigheter för fortsatta studier vid universitet och högskolor.

Bild: Kira Hermonen

Läroplan och timfördelning

Studerandevård

Gemensamt kursutbud och högskolekurser

Studentexamen

Hela Esbo