Opiskelu lukiossa

Tervetuloa lukioon Espooseen! Lukiossa kehität yleissivistystä ja saat jatko-opintojen ja työelämän kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Sinulla on mahdollisuus tutustua esimerkiksi erilaisiin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin jo lukion aikana. Lukio rakentaa siltaa tulevaisuuteen.

Kuva: Kira Hermonen

Lukiossa opit suunnittelemaan opintojasi pitkäjänteisesti, kantamaan vastuuta omasta opiskelustasi sekä arvioimaan omaa oppimistasi.

Opiskelijana suunnittelet itse oman opinto-ohjelmasi ja asetat omat opintotavoitteesi. Jos opintojen sujumisessa tulee ongelmia, saat tukea ja apua. 

Opinnot ja opiskeluvälineet ovat lukiossa maksuttomia. 

Kuva: Taru Turpeinen

Uudistunut lukio

Tukea opiskeluun ja elämään

Lukioiden yhteinen kurssitarjonta ja korkeakoulukurssit

Ylioppilastutkinto