Renaste körningen med tunga fordon med inhemsk biogas

  • Miljö
  • Trafik
13.10.2022 10.16

Biogas som tillverkats av organiskt avfall är nu det förmånligaste bränslet för stadens tunga fordon, avslöjar kalkylen som Esbo stads experter på hållbar utveckling har gjort.  Också det nya EU-direktivet förpliktar till att gå över till fossilfria bränslen vid fordonsupphandlingar.

Jani Sipiläinen, servicechef inom Esbo stads logistik, säger att redan 60 procent av tankningsvolymen för stadens tunga fordon utgörs av biogas. Enligt den färska kalkylen finns det ett ännu förmånligare sätt att minska utsläppen.

– Vi utredde kostnadsfördelarna med inhemsk, fossilfri biogas jämfört med dieseldrift i en lastbil, säger Sipiläinen.

Baserat på kalkylen är biogas, som förädlas av bioavfall och slam från reningsverk inte bara nästan utsläppsfri, men just nu även det förmånligaste bränslet för tunga fordon.

Den drastiska prisökningen för diesel har gjort biogas till ett ännu mer attraktivt alternativ. Att till exempel byta ut en Mercedes-Benz Atego, som används i vägunderhåll, mot en gasdriven lastbil, hade med bränslepriserna i januari 2022 gett en besparing på ungefär 15 000 euro under fordonets hela livscykel, räknat med den genomsnittliga årliga körsträckan vid Esbo stad. I mars 2022 hade dieselpriset gått upp till 2,2 euro per liter och då var besparingen i bränslekostnaderna vid användning av biogas redan över 40 000 euro.

Biogas, som tillverkas av organiskt avfall, har varit billigare än fossil naturgas sedan slutet av 2021. Våren 2022 är prisskillnaden nästan 50 cent per kg, och biogas är det förmånligaste bränslet för tunga fordon.

Baserat på kalkylen är en gasdriven lastbil det bästa alternativet för staden både ekonomiskt sett och ur miljöperspektiv, när nya tunga fordon skaffas. Det något högre anskaffningspriset kompenseras av besparingarna i bränslekostnaderna och utsläppen.

– Prisskillnaden jämfört med en dieseldriven lastbil är cirka 16 000 euro och i underhållskostnaderna eller tillgången finns inga skillnader, säger utvecklingschef Tiia Tuuri från Esbo stads kompetenscentrum för hållbar utveckling. Låga utsläpp betonas också i underhållets serviceupphandlingar.

Växthusgasutsläppen under livscykeln för biogas, som är ett förnybart bränsle, är upp till 85 procent lägre än hos diesel, som är ett fossilt bränsle. Biogas är också helt inhemsk energi.

Besparingarna ökar linjärt allt efter som körsträckan ökar. Inom stadens underhåll kör en exempellastbil i genomsnitt bara 20 000 km per år, men det finns stora regionala skillnader i användningen.

– I norra Esbo är avstånden längre och körsträckan per år dubbelt så lång. Likaså fördubblas besparingarna, säger Tiia Tuuri.

I den privata sektorn är körsträckorna ofta ännu mycket längre, och för anskaffningen av en gasdriven bil finns möjlighet att få anskaffningsstöd.

I underhållet av stadens vägar är biogas ett mer förmånligt alternativ än diesel under ett fordons livscykel. Andra fördelar hos biogas är dess låga utsläpp och att det är ett inhemskt bränsle.

Ingen diesel i kolneutrala Esbo

Även om pristoppen för fossila bränslen som kriget i Ukraina har orsakat skulle bli kortvarig, tvingar också miljöskäl till att byta drivkraften i de drygt 40 lastbilarna som staden använder. Esbo ska vara kolneutralt 2030 och i stadens fordon ska man i stället för fossila bränslen använda antingen grön el, biogas eller biodiesel, kanske även väte. Förändringen tvingas fram även av EU-lagstiftningen som kräver att andelen fordon med låga utsläpp ökas i offentliga upphandlingar.

I personbilar blir eldrift snabbt vanligare, men i tunga fordon är utbudet än så länge mycket begränsat. Då är gas ett utmärkt alternativ. Enligt bilbranschens uppskattning kommer gas bli vanligare snabbare än el i tunga, över 16 tons lastbilar under de närmaste åren.

I Esbo finns tre gastankstationer som tillhör Gasum, i hela huvudstadsregionen över tio stycken. Den goda tillgången till bränslet har redan lockat många företag att övergå till biogas. Ett av de 120 företagen i Esbo som tankar gas vid Gasum är Eerola-Yhtiöt Oy som har sitt verksamhetsställe i Juvamalmen. Företagets sugbilar tömmer Esbo stads fettbrunnar och transporterar avfallet till biogasanläggningen för förädling. Många av företagets bilar drivs med biogas.

– Det är cirkulär ekonomi när den är som bäst, konstaterar Tiia Tuuri.

 

TEXT: Petja Partanen

Länkar till nyheten:

Esbo jämförde livscykelkostnaderna hos stadens dieseldrivna lastbilar med biogas

I webbinariet Biogasens framtid presenterades perspektiv på biogasens nuläge och visioner om användningen av biogas som trafikbränsle i den närmaste framtiden.

EU-lagstiftningen förpliktar städerna att skaffa fordon med låga utsläpp

Artikeln har möjliggjorts av projektet RAKKE. Esbo stads projekt Lösningsväg till ekosystem för hållbar tillväxt (RAKKE) finansieras med medel från Stöd för hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (UKKE).

 

 

  • Hållbar utveckling
  • Klimat